Novinky

Srdečně vás všechny zdravíme a zveme vás na on-line koncert z Berouna, který bude vysílán tuto neděli 29.11. v 15h na níže uvedeném odkazu. Bude se jednat o "živý" adventní koncert, v přímém přenosu studia Netopyr.

Dne 26.9.2020 se uskutečnili rybářské závody organizované místní organizací za podpory města Odolena Voda.

Stále častěji se ozývají hlasy volající po výstavbě kvalitního umělého hřiště ve sportovním areálu. O hřiště určené nejen pro místní sportovní spolky a fotbalové oddíly, ale i o hřiště pro veřejnost, kam si budou moci přijít zasportovat všechny děti, mládež a občané Odoleny Vody.

Prohlášení

11.09.2020

ráda bych vyjádřila postoj sdružení Společně k situaci týkající se koalice a změn ve vedení města.

Dle 9.9.2019 proběhlo další řádné zastupitelstvo Odoleny Vody, kde většina zastupitelů nepodpořila návrh na případný odprodej či pronájem městských pozemků 362 v k. ú. Čenkov společnosti TARPAN.

9. září, na svém zasedání, bude muset zastupitelstvo města učinit jedno malé, ale za to dost zásadní rozhodnutí. Jedná se o to, zda bude na městském pozemku 362 v k. ú. Čenkov umožněna výstavba. Pozemek je sice veden jako ostatní plocha, ale během let na něm přirozenou cestou vznikl velmi zajímavý biotop, ve kterém nachází úkryt a životní prostor...

V poslední době jsme odpovídali na dotazy které se týkaly pravidla zvolení kandidáta do zastupitelstva. Zde je citován zákon a vysvětlení, proč se pořadí našich kandidátů nezměnilo a postoupili ti, kteří byli na 4. a 5. místě.