Novinky

Prohlášení

11.09.2020

ráda bych vyjádřila postoj sdružení Společně k situaci týkající se koalice a změn ve vedení města.

Dle 9.9.2019 proběhlo další řádné zastupitelstvo Odoleny Vody, kde většina zastupitelů nepodpořila návrh na případný odprodej či pronájem městských pozemků 362 v k. ú. Čenkov společnosti TARPAN.

9. září, na svém zasedání, bude muset zastupitelstvo města učinit jedno malé, ale za to dost zásadní rozhodnutí. Jedná se o to, zda bude na městském pozemku 362 v k. ú. Čenkov umožněna výstavba. Pozemek je sice veden jako ostatní plocha, ale během let na něm přirozenou cestou vznikl velmi zajímavý biotop, ve kterém nachází úkryt a životní prostor...

V poslední době jsme odpovídali na dotazy které se týkaly pravidla zvolení kandidáta do zastupitelstva. Zde je citován zákon a vysvětlení, proč se pořadí našich kandidátů nezměnilo a postoupili ti, kteří byli na 4. a 5. místě.

Volební mítnosti jsou již uzavřeny, hlasy jsou sečteny a nám už jen zbývá Vám SPOLEČNĚ poděkovat za projevenou důvěru.