Opětovné poškozování volebních materiálů sdružení Společně

13.09.2022

Prohlášení, které paní starostka Hana Plecitá přečetla na veřejném zastupitelstvu konaném 13.9.2022


Vážení spoluobčané,

v minulých dnech došlo v rámci volební kampaně k poškozování volebních materiálů sdružení Společně.

Tyto praktiky považujeme za nečestné a vyzýváme všechny k férovému vedení volební kampaně.

Věříme, že nadcházející volby vrátí respekt a slušnost do našeho města a do nového zastupitelstva.

Hana Plecitá, starostka za sdružení SPOLEČNĚ