Delfínek a bilance

20.08.2022

Adaptační skupina pro ukrajinské děti v Odoleně Vodě byla městem založena v březnu 2022. Jednalo se o děti, které se svými rodiči našly azyl v našem městě krátce po vypuknutí tamější války a nutném odchodu z domoviny.Město jednalo v souladu s pokyny Středočeského kraje a na tuto činnost čerpalo od dubna i dotace. Záměrem byla adaptace dětí na nové prostředí, příprava na integraci do našich vzdělávacích zařízení. A také psychosociální rozměr pocitu přijetí, seznámení s vrstevníky, vytvoření "dětského světa" a domova - i když jistě nic nenahradí vlastní domov a přítomnost širší rodiny, prarodičů, bratranců, sestřenic...Delfínkem průběžně prošlo celkem 33 dětí. Některé byly jen krátce, než rodiče pokračovali dále do jiné země nebo se mohli již vrátit na Ukrajinu - ale 15 dětí ve věku od tří do patnácti let tvořilo třídu a "partu" od samého začátku až do konce. Ano, Delfínek končí. Splnil svůj úkol - a od září děti, které zůstávají na Vodolce dál, nastupují integračně do základní a mateřské školy.
Věřím, že děti adaptaci v rámci možností zvládly dobře, donesly se nám pochvaly za češtinu z pediatrie nebo kantorů od zápisu Celý personál pracoval na maximum a vytvořil důstojné podmínky i náležitý program. Za prázdniny krom běžných edukačních činností ve třídě jsme dětem navíc zařídili besedu s městskou policií na téma bezpečnost a prevence, exkurzi u rybářů Čenkov (kam nás odvezli dolínští hasiči), navštívili jsme klíčanské Kukuřičáky (didaktické hry a kvízy), místní zoo farmy, výtvarnou letní dílnu s paní starostkou, děti vyzkoušely vlastní výrobky v grafické dílně Zuzany Maškové, první vaření v "gastronomickém dni", různé hudební nástroje při "hudebním odpoledni", zažily na faře výstavu výtvarných děl Řeč krajiny, další naučné přírodovědné stezky, fotbalové utkání, prohlídku výstavy děl dětí příměstského výtvarného tábora a rozlučkový táborák na faře...
Děkuji městu Odolena Voda za celý projekt pomoci Ukrajině, všem sponzorům a hlavně Aeru za každý dar a pomoc, dále dobrovolníkům a vůbec celému personálu ze srdce děkuji za celkové nasazení, trpělivost, píli a hlavně lásku k dětem, které zažily na vlastní kůži velké trauma, jakým válka v rodišti bezesporu je!Odvedli jsme opravdu velký kus práce a solidarity.
Všem dětem z Delfínku přeji zúročení našich společných dní v dobrém prospěchu ve škole i životě celkem, ať budou kdekoli. A ty, které zůstávají v Odoleně Vodě, moc ráda kdykoli potkám...


za adaptační skupinu Delfínek vedoucí
Mgr. Miloslava Sadílková, dipl.um.
(zastupitelka za Společně)