Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Pozvánky

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Anketa

Chystáte se letos volit v komunálních volbách?

Celkový počet hlasů: 0

SPOLEČNĚ do voleb 2018

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a občanů města, kteří mají podobný názor na to, jak by se město mohlo rozvíjet, jak by mělo vypadat a fungovat a na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a budeme rozhodovat podle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem a především ve prospěch občanů a města. Budeme se ucházet o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje a pokračovat ve zlepšování toho, co vnímáme jako nedostatky. Chtěli bychom pokračovat ve spravedlivém rozdělovaní investic všem městským částem. Chceme dále naslouchat lidem a svou prací v zastupitelstvu města prosazovat zájmy našich voličů a občanů města.

SPOLEČNĚ chceme se všemi, kteří budou mít zájem, svými názory, nápady, postřehy či prací, změnit naše město k lepšímu. SPOLEČNĚ máme zájem dál rozvíjet a zvelebovat naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a abychom mohli být pyšní na to, že Odolena Voda je naším domovem. Na kandidátní listině vám představíme tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Následující členové našeho sdružení již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu a komisích města. Jsou to Ing. Hana Plecitá, starostka města, Martin Doubek, radní a předseda Finančního výboru, Mgr. Jiří Hausmann, MBA. člen Finančního výboru, Olga Ziegenfussová a Ing. Petr Dražil členové Stavební komise a pan Libor Malý, bývalý zastupitel.

Máme zkušenosti, jak spolupracovat v koalici, jak hledat kompromisy či pracovat s rozpočtem města tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky města na jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme už v komunální politice žádní nováčci.

 

Opravdu jsem usnuli na vavřínech ?

…ale kdepak!

Sdružení SPOLEČNĚ po náročných předvolebních aktivitách a povolebním maratónu jednání stále funguje a pracuje. Stále vozí naše autobusy každý měsíc seniory do Kralup za nákupy. A s velkým úspěchem. Pokaždé je plno a pasažéři jsou spokojení.

Také všichni naši aktivní členové se zapojili do práce pro město ať formou členství v různých komisích, výborech, sdruženích nebo pomocí při organizaci akcí.

 

Hana Plecitá – Starostka. Protože je také předsedkyní sdružení Stonožka, věnuje se za město rozvíjením a zkvalitňováním nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Martin Doubek – zastupitel a radní, předseda finančního výboru při zastupitelstvu města, předseda komise pro IT. Jako předseda FV se věnuje finančním analýzám při sestavování rozpočtu města a také při jeho čerpání. Komise pro IT má zájem pomáhat úřadu s efektivním nastavením systému IT, ukládání, sdílení a přenosu dat. Mimo tyto aktivity se Martin věnuje tématice životního prostředí a bezpečnosti.

Lukáš Kolařík – zastupitel. Pomáhá vedení města s koncepcí odpadového hospodářství, dotačními tituly v této oblasti a s realizací již získaných dotačních titulů. Jeho pracovní specializací jsou sběrné dvory, což bychom rádi zúročili i pro naše město.

Pavlína Sáblová – předsedkyně Dětského centra Sluníčko a místopředsedkyně spolku Stonožka. Věnuje se rozšiřování a zkvalitňování nabídky volnočasových aktivit pro děti mládež i dospělé, aktivní lektorka kroužků pro děti.

Libor Malý – člen grantové komise. Se zkušenostmi s granty města z let minulých pomůže Libor i letos vyhodnotit došlé přihlášky v grantovém programu.

Olga Ziegenfussová – členka komise stavební a územního rozvoje. Věnuje se územnímu plánování a smysluplnému a ohleduplnému rozvoji města. Jako členka stavební komise se Olga vyjadřuje ke stavebním aktivitám na území města, regulačním plánům (Pod Humny, Čenkov – Dolínek) a k právě pořizovanému územnímu plánu.

Jiří Hausmann – člen finančního výboru a člen sportovní komise. Jako člen FV se vyjadřuje k otázkám rozpočtu  města. V pozici člena sportovní komise pomáhá sestavovat koncepci správy, údržby a rozvoje sportovišť v majetku města. Zároveň pomáhá koordinovat sportovní aktivity a možnosti různých sportovních oddílů a družení ve městě.

Jan Fujáček – člen komise stavební a územního rozvoje. Jako odborník ve stavebnictví se vyjadřuje k řešení opravy nadstavby Kpt. Jaroše, k investičním záměrům města jak plánovaným tak již realizovaným.

Eliška Plavcová – členka komise pro volnočasové aktivity. Jako členka komise pomáhá při organizaci společenských a volnočasových akcí města

Jan Sábl – člen kontrolního výboru při zastupitelstvu města. Jako člen KV absolvoval kontrolu v technických službách města Odolena Voda a připravuje se na další kontrolní akce v našem městě. Aktivně se podílí na organizaci či samotném běhu dětských a sportovních akcí v našem městě.

Marie Hejhalová - členka komise pro volnočasové aktivity. Jako členka komise pomáhá při organizaci společenských a volnočasových akcí města.

Lucie Martincová - členka komise pro volnočasové aktivity. Jako členka komise pomáhá při organizaci společenských a volnočasových akcí města.

Petr Dražil – člen komise stavební a územního rozvoje. Jako člen komise se vyjadřuje ke stavebním záměrům města, k připravovaným developerským projektům, k regulačním plánům, k novému územnímu plánu.

Všichni pracujeme pro město, protože bychom rádi, aby se naše město zdravě rozvíjelo, ekonomicky hospodařilo a nabízelo příjemný prostor a služby pro život. Nechceme z města mít noclehárnu, proto ve městě navazujeme na tradice a rádi bychom viděli, že lidi ve městě sportují, baví se, druží a rádi zde žijí.

 

Vedení města bylo zvoleno a začíná pracovat

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva města bylo dne 3.11. 2014 zvoleno vedení města Odolena Voda v tomto složení:

starostka - Dita Výborová

místostarosta - Tomáš Lohniský

členové Rady města - Jiří Gorecký, Zdeněk Kříž, Hana Plecitá

První jednání Rady města v novém složení se bude konat již 6. listopadu a čeká ji několik zásadních rozhodnutí. Rada bude projednávat návrh rozpočtu města na rok 2015, bude vybírat vítěze veřejné zakázky na zateplení a výměnu oken v ZŠ a schvalovat smlouvu na toto dílo a také bude vybírat vítěze poptávkového řízení na projekt na opravu nadstavby Kpt. Jaroše. Věříme, že noví členové Zastupitelstva a Rady města dají práci pro město nový impuls a nový úhel pohledu na známé problémy. 

Ani sdružení Společně však neusnulo na vavřínech a dále organizuje oblíbené akce SPOLEČNĚ na nákupy. Další termíny odjezdu autobusu jsou 13.11. a 11.12. v 9 h z Dolínku, 9.05 h od Klubu a 9.10 h z Dolního náměstí. 

 

Vedení města je dohodnuto

 

Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov se dohodli na spolupráci

Na základě mandátů od občanů města Odolena Voda ve volbách do zastupitelstva města se na spolupráci do příštího volebního období 2014 – 2018 shodli zvolení kandidáti ze sdružení Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov. Vznikla tak dohoda 11 nezávislých kandidátů o složení rady města v poměru 2:2:1, která odráží výsledek voleb a bylo domluveno uspořádání, které vylučuje ovládnutí rady města  jedním subjektem. Starostkou města nadále zůstává Dita Výborová (Společně), místostarostou bude Tomáš Lohniský (Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov), dvě místa v radě města obsadí za Vodoláky Jiří Gorecký a Zdeněk Kříž a do pětice doplní Hana Plecitá ze Společně.

Vzhledem k podobnosti volebních programů a priorit se všechna sdružení shodnou na potřebě řešit územní plán a rozvoj města, koncepci městské policie a technických služeb, zkvalitnění a opravy městské infrastruktury, životní prostředí a veřejná prostranství a další zásadní otázky chodu města.

Ustavující zastupitelstvo se bude konat 3. listopadu, pokud se žádná ze stran neodvolá k soudu se žádostí o přepočet volebních výsledků.

Děkujeme všem, kteří nás přišli ve volbách podpořit, za projevenou důvěru, které si velmi vážíme.

Píší o nás

V této rubrice nejsou žádné články.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

TOPlist