SPOLEČNĚ do voleb 2018

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a občanů města, kteří mají podobný názor na to, jak by se město mohlo rozvíjet, jak by mělo vypadat a fungovat a na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a budeme rozhodovat podle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem a především ve prospěch občanů a města. Budeme se ucházet o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje a pokračovat ve zlepšování toho, co vnímáme jako nedostatky. Chtěli bychom pokračovat ve spravedlivém rozdělovaní investic všem městským částem. Chceme dále naslouchat lidem a svou prací v zastupitelstvu města prosazovat zájmy našich voličů a občanů města.

SPOLEČNĚ chceme se všemi, kteří budou mít zájem, svými názory, nápady, postřehy či prací, změnit naše město k lepšímu. SPOLEČNĚ máme zájem dál rozvíjet a zvelebovat naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a abychom mohli být pyšní na to, že Odolena Voda je naším domovem. Na kandidátní listině vám představíme tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Následující členové našeho sdružení již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu a komisích města. Jsou to Hana Plecitá, starostka města, Martin Doubek, radní a předseda Finančního výboru, Jan Sábl, člen kontrolního výboru, Mgr. Jiří Hausmann, MBA. člen Finančního výboru, Olga Ziegenfussová a Ing. Petr Dražil členové Stavební komise a pan Libor Malý, bývalý zastupitel.

Máme zkušenosti, jak spolupracovat v koalici, jak hledat kompromisy či pracovat s rozpočtem města tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky města na jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme už v komunální politice žádní nováčci.


Zkušenosti kterým můžete věřit


V uplynulých čtyřech letech se členové sdružení SPOLEČNĚ zapojili do práce pro město ať už formou členství v různých komisích, výborech, sdruženích nebo pomocí při organizaci akcí.

Hana Plecitá - Starostka. Protože je také předsedkyní sdružení Stonožka, věnuje se za město rozvíjením a zkvalitňováním nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Martin Doubek - Zastupitel a radní, předseda finančního výboru při zastupitelstvu města, předseda komise pro IT. Jako předseda FV se věnuje finančním analýzám při sestavování rozpočtu města a také při jeho čerpání. Komise pro IT má zájem pomáhat úřadu s efektivním nastavením systému IT, ukládání, sdílení a přenosu dat. Mimo tyto aktivity se Martin věnuje tématice životního prostředí a bezpečnosti.

Jan Sábl - Člen kontrolního výboru při zastupitelstvu města. Jako člen KV absolvoval kontrolu v technických službách města Odolena Voda a připravuje se na další kontrolní akce v našem městě. Aktivně se podílí na organizaci či samotném běhu dětských a sportovních akcí v našem městě.

Olga Ziegenfussová - Členka komise stavební a územního rozvoje. Věnuje se územnímu plánování a smysluplnému a ohleduplnému rozvoji města. Jako členka stavební komise se Olga vyjadřuje ke stavebním aktivitám na území města, regulačním plánům (Pod Humny, Čenkov - Dolínek) a k právě pořizovanému územnímu plánu.

Jiří Hausmann - Člen finančního výboru a člen sportovní komise. Jako člen FV se vyjadřuje k otázkám rozpočtu města. V dřívější pozici člena sportovní komise pomáhal sestavovat koncepci správy, údržby a rozvoje sportovišť v majetku města. Zároveň pomáhá koordinovat sportovní aktivity a možnosti různých sportovních oddílů a družení ve městě.

Pavlína Sáblová - Věnuje se rozšiřování a zkvalitňování nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé, aktivní lektorka kroužků pro děti a místopředsedkyně spolku Kroužky Stonožka.

Petr Dražil - Člen komise stavební a územního rozvoje. Jako člen komise se vyjadřuje ke stavebním záměrům města, k připravovaným developerským projektům, k regulačním plánům, k novému územnímu plánu.

Všichni pracujeme pro město, protože bychom rádi, aby se naše město zdravě rozvíjelo, ekonomicky hospodařilo a nabízelo příjemný prostor a služby pro život. Nechceme z města mít noclehárnu, proto ve městě navazujeme na tradice a rádi bychom viděli, že lidi ve městě sportují, baví se, druží a rádi zde žijí.