Společně se podařilo - Výsadba stromů u tenisových kurtů

Náklady na tento projekt: 296 500 Kč