Společně se podařilo - Rekonstrukce ulice Vodolská

Oprava silnice III/24210 a III/24211 - opravu provedla KSUS Středočeského kraje v období 9-11/2021