Vyjádření vedení města k údajnému porušení volné volební soutěže

03.07.2022

Rádi bychom se vyjádřili k níže uvedenému tvrzení sdružení Vodoláci, v časopise Odolen. Dle volebního zákona mají dnem vyhlášení voleb všechny politické subjekty právo na placenou inzerci v městském zpravodaji. Toto právo nebylo nijak omezeno. Rada města jen využila svého práva a určila, že politická inzerce bude pro všechny subjekty zdarma stejně, jako to bylo i v každých předchozích volbách.

Hana Plecitá, starostka, Martin Doubek a Pavel Novotný, místostarostové


Předvolební boj začíná

Milí Vodoláci,

blíží se volby a s nimi přichází předvolební boj. Rádi bychom vás informovali o tom, že je bohužel už od počátku veden velmi nekorektně. Možná jste si někteří všimli, že v červnovém čísle Odolenu byla upoutávka sdružení Společně a také jste si možná všimli, že žádná jiná. Jak k tomu došlo? Rada města ve složení p. Doubek, p. Sábl (sdružení Společně) a pan Novotný si na návrh paní starostky Hany Plecité dne 13. 5. schválili usnesení, že se v červnovém Odolenu mohou prezentovat politické strany a sdružení. Jednání této rady bylo zveřejněno na stránkách města 18. 5. Uzávěrka Odolenu je však do 15. dne každý měsíc. Nikdo ze sdružení nebo politických stran se proto nemohl v červnovém čísle prezentovat, protože uzávěrka Odolenu byla dříve než informace o této možnosti. Mohli se prezentovat pouze ti výše jmenovaní, kteří si to schválili. Toto téma jsme otevřeli na pondělním jednání ZM. Bylo nám panem Doubkem sděleno, že nekandidujeme poprvé, měli jsme předpokládat, že tato možnost bude, a zavolat si na úřad, abychom si zjistili informace. I kdybychom tak učinili, pravděpodobně by nám nebylo nic sděleno, protože úředníci nemohli s předstihem vědět, co rada města schválí. Také nám bylo sděleno, že na úřad ohledně možnosti propagace volala spousta lidí a je naše chyba, že my jsme to neudělali. Pomineme-li fakt, že není naší povinností věštit z koule a předpokládat, co rada města schválí, je přinejmenším zarážející, že se nikdo z údajných volajících v červnovém Odolenu neprezentoval. Na pondělním ZM jsme vyzvali sdružení Společně, aby se v jednom z příštích čísel Odolenu před volbami vzdala možnosti prezentace v rámci zachování rovnocenného přístupu k volební kampani. Bohužel jsme byli přehlasováni protinávrhem sdružením Společně a ODS, že se budou prezentovat pouze na půl strany místo celé. Toto nepovažujeme za korektní řešení, možnost publikovat článek v červnovém Odolenu nám to nevrátí. Je nám velice líto, že současné vedení města zneužívá svoje pozice a možnosti přístupu k informacím v neprospěch dalších nejen stávajících, ale i případných nových kandidátů.

Vaši Vodoláci