Ukrajinské slunce na Vodolce

25.04.2022

Je to akorát měsíc, co Město Odolena Voda otevřelo ADAPTAČNÍ SKUPINU DELFÍNEK pro ukrajinské uprchlíky před tamější válkou (v prostorách Aera - bývalá zaměstnanecká školka). Jak to tam nyní vypadá, popíši ze své téměř denní praxe: Na počátku Delfínek sloužil k návštěvám matek s dětmi, aby se i mezi sebou vzájemně seznámily, popovídaly, předaly zkušenosti - a děti si mezitím pohrály v herně a zapomněly na okolnosti, proč musely přijet do cizí země... Byl tu pro ně nápomocný dobrovolnický český personál, který pomohl i s nasměrováním na úřady, lékaře nebo zorientováním v pracovních nabídkách. Zanedlouho se ukrajinské matky zapojily do pracovního procesu - a velmi záhy byla cítit potřeba zajistit zázemí pro jejich děti, než se vrátí z práce. A tak město flexibilně reagovalo na podněty a potřeby uprchlíků - a již několik týdnů Delfínek slouží k socializaci, přípravě na integraci a učení základů českého jazyka převážně předškolních ukrajinských dětí. V čase od 8 do 16h mají zde řízené didaktické činnosti ve výtvarné, hudební, dramatické, pohybové a jazykové oblasti, přírodovědné dílničky, pobyt venku a samozřejmě i oběd a relaxační chvilku. Pavlína Sáblová připravila oddělenou třídu s lavicemi, kde se starším dětem odpoledne věnuje po pedagogické stránce a pomáhá na PC s on-line výukou přímo na Ukrajinu. Probíhají zde i besedy nad národními zvyky, před Velikonoci si děti vyrobily a odnesly naše symboly těchto svátků a balíčky s koledou. Jazyková bariera se rychle láme, děti jsou svou hravostí přirozeně rychle učenlivé, spontánně používají české a ukrajinské barvy a mluví o přátelství, projevují cit objímáním "tetiček", co se jim s velkým srdcem i zkušenostmi věnují (Žaneta Hadžalová, Andrea Horáková, Pavlína Sáblová, Míla Sadílková za CZ + Ivanna Telup a Tatiana Malon za UK). V nejbližší době je připravena hezká akce na seznámení s dalšími dětmi z Vodolky - dne 24.4. od 14 do 18h připravili místní skauti (ved. pan Martin Hejhal) Odpoledne plné her pro děti z Ukrajiny, kde se vzájemně potkají na farní zahradě a louce u kostela při hrách a další zábavě. 

Tak se těšíme na další dny!

Mgr. Miloslava Sadílková, dipl.um.

zastupitelka za Společně