Prohlášení

11.09.2020

Vážení občané,

ráda bych vyjádřila postoj sdružení Společně k situaci týkající se koalice a změn ve vedení města.

Naší snahou vždy bylo a je, aby ve vedení města byli lidé, kteří budou hájit jeho zájmy. Bohužel, naše koaliční spolupráce se stala dlouhodobě problematickou a neefektivní.

Našim partnerům jsme aktivně nabízeli možná řešení, nicméně u žádného nedošlo ke shodě. Jedním z posledních pokusů byla nabídka odstoupení/rezignace obou místostarostů (pana Lohniského a pana Doubka) a nahrazení těchto pozic jedním uvolněným místostarostou, případně dvěma neuvolněnými místostarosty. Na tento návrh sdružení Odolní a Vodoláci také nepřistoupili.

Na srpnové koaliční schůzce byl náš návrh na rezignaci pana Lohniského opět zamítnut. Obdrželi jsme však protinávrh, od sdružení Odolní a Vodoláci, odvolat kompletní vedení města, tj. starostku a oba místostarosty. Uvědomili jsme si, že nelze dělat jen populární kroky, a po delší rozvaze jsme na návrh přistoupili. Na posledním prázdninovém ZM došlo k rezignacím a odvolání členů vedení našeho města. Následně proběhlo tajné hlasování o novém vedení.

Za sdružení Společně mohu říci, že budeme zodpovědně pokračovat v práci a řešení úkolů, které před námi jsou.

Hana Plecitá, sdružení Společně