Pravidla pro zvolení kandidáta do zastupitelstva

04.11.2018

V poslední době jsme odpovídali na dotazy které se týkaly pravidla zvolení kandidáta do zastupitelstva. Zde je citován zákon a vysvětlení, proč se pořadí našich kandidátů nezměnilo a postoupili ti, kteří byli na 4. a 5. místě.

Zákon č. 491/20101 Sb o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§45 , odstavec 4 - Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany, Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány, v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

Tedy závěr: pokud by pan Kumpan a pan Hejhal byli na pozici 4 a 5 s počtem hlasů 513 a 516 - postoupili by do zastupitelstva. Pokud jsou na pozicích 6 a 7 a nedosahují přepočteného počtu hlasů 542 - nemohou "přeskočit " kandidáty z místa 4. a 5.

Oba pánové jsou ale připraveni s ostatními zastupiteli a zbývajícími členy Společně pracovat pro město. Pokud byste měla nějaké podněty, neváhejte se na ně obrátit.

Společně


Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo města

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Praha-východ

Obec: Odolena Voda

Kandidátní listina: SPOLEČNĚ

Platné hlasy celkem: 7 404

Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 542,3