Požádat stát o finanční pomoc není ostuda

15.02.2022

Každý z nás se může dostat do nečekané tíživé sociální situace - jako je třeba ztráta zaměstnání, ztráta partnera/domova, nemoc/náročná léčba nebo péče, invalidita, exekuce... ale starosti může přinést i věk/penze, mateřství, a třeba i (jen) skokové zdražování energií nebo jiná finanční krize.

V těchto a podobných případech poskytuje Úřad práce formou státní sociální pomoci (SSP) finanční pomoc - např. příspěvkem na bydlení, přídavkem na dítě, rodičovským příspěvkem, náhradním výživným, porodným, pohřebným.

Záchranná sociální síť však pamatuje i na akutní pomoc ve formě dávek hmotné nouze (HMN), která se výší odvíjí od příjmů, výdajů a životního minima rodiny či jednotlivce - a pomáhá např. doplatkem na bydlení (kde nestačí příspěvek na bydlení), příspěvkem na živobytí nebo mimořádnou okamžitou pomocí (možno žádat na odůvodněné náklady na vzdělávání a zájmovou činnost dětí, na nouzové vybavení domácnosti nebo jinak zabránit sociálnímu vyloučení).

Lidé se zdravotním postižením s průkazem OZP, ZTP, ZTPP mohou žádat o příspěvky na péči, na mobilitu a na zvláštní pomůcku. Posuzuje se stupeň invalidity a závislosti na druhé osobě.

Dávky pěstounská péče či zaopatřovací příspěvek se týká osob, které mají náhradní péči - a následně jim je pomoženo do adaptace na samostatný život a přípravy na budoucí povolání.

Osobám v evidenci uchazečů o zaměstnání náleží také finanční podpora, možnost rekvalifikačních kursů, a po nástupu do zaměstnání lze čerpat i příspěvek na dopravné do zaměstnání.

Záchranná sociální síť je důmyslný mechanismus implementující primární, sekundární i terciální prevenci až po následnou péči. Český systém této sociální pomoci je v Evropě jedinečný a odborně propracovaný.

Tomuto státnímu systému jsou nápomocné i různé neziskové organizace pomáhající např. s oddlužováním a edukací finanční gramotnosti, s placením obědů dětem ve školách, poskytováním základního oblečení/hygieny/noclehu pod střechou nebo pomáhají s odvykáním závislostí, jinde se zabývají pomocí seniorům nebo naopak ranou péčí, speciální pedagogikou apod. Ve většině případů úplně zdarma.

Vše kolem náročné sociální situace je tedy možné svěřit do rukou odborníků - a nebát se předsudků, které nejsou na místě.

V našem městě je možno se obrátit na Městský úřad k sociálnímu poradenství, jmenovitě na paní Duranovou - nebo přímo na Úřad práce pro Prahu-východ - ul. Dobrovského 1278 na Praze 7 (blízko Národního technického muzea) www.uradprace.cz, kam směřují žádosti.

Základní přehled dávek je uveden níže na letáčku přímo od ÚP.

Za sdružení Společně, Mgr. Miloslava Šmídová