Opravdu otevřená radnice? / Martin Doubek

01.08.2014

Dění v našem městě je do velké míry ovlivňováno z pozice jeho oficiálního řízení. Toto řízení by mělo vycházet ze základní vize spokojeného občana. Nelze tak ale učinit, pokud tyto zájmy a potřeby město nezná, či pokud se o skutečnou spokojenost občanů nezajímá. V posledním období byly učiněny kroky k větší otevřenosti radnice a poskytování informací směrem k občanům (zveřejňování smluv, výdajů atd.) což je jistě dobře. Stále nám však chybí jednoduchá cesta, kterou by občané poskytovali vedení města zpětnou vazbu, postřehy či potencionální problémy.

Proto bych se chtěl zasadit o zavedení jednoduchých komunikačních pravidel s využitím informačních kanálů (e-mail, sms, facebook). Chtěl bych, aby každý občan na svůj podnět dostal odpověď, ze které by se dozvěděl, kdo konkrétně se podnětu bude věnovat a kdy může očekávat řešení či odpověď. A je úplně jedno, zda půjde o připomínku k práci úřadu, možného rozvoje města, nahlášení rozbitého osvětlení či díry na silnici. Navíc bych rád zavedl pravidlo, které by zakládalo povinnost vedení města konzultovat závažná rozhodnutí města se svými občany. Mám tím na mysli například rozhodnutí o umístění Komunitního centra nebo třeba přesun autobusové zastávky, které se týkají opravdu všech a měli by mít možnost se k tomu vyjádřit. Jde mi o to, abychom opravdu naše město řídili SPOLEČNĚ.

Martin Doubek