Okénko starostky březen

08.03.2022

Vážení občané,

dovolte mi, abych vás dnes informovala o budoucí výstavbě mateřské školy v dolní části obce. Já sama si nedostatečnou kapacitu mateřinky uvědomuji již delší dobu. Na začátku roku 2019 jsme měli plán umístit dočasně novou budovu ke sportovnímu areálu. Nyní je připravena novostavba mateřské školy v ulici Pod Tvrzí jako nová stavba, na zelené louce.

Už v dubnu loňského roku jsme vybrali zpracovatele studie a projektové dokumentace na tuto chystanou investici. Nejlepší cenu nám nabídla firma STRAET Architects, s. r. o. z Prahy, v čele s paní architektkou Dianou Hockovou. Za studii jsme zaplatili 48 tisíc a za projektovou dokumentaci 847 tisíc korun.

Od května se setkávala paní ředitelka Eva Boháčková se zástupci firmy a vedením města a u jednoho stolu se hovořilo o představách a požadavcích na školku. Řešili jsme kapacitu, místnost pro archiv, kabinety pro učitelky, místnost pro setkávání se s rodiči, místnost pro pohyb, tvoření a logopedii. V další fázi už pak paní ředitelka probírala s paní architektkou představy o vybavení nábytkem, barevné sjednocení, žaluzie, osvětlení, parkování. Společně jsme se zabývali vytápěním, hlučností tříd, jídelnou, ložnicemi. To vše s ohledem na limity, normy.

MŠ bude nová moderní budova, která uvítá až 100 dětí z Odoleny Vody. Pro pobyt dětí venku bude na přilehlých pozemcích vybudována oplocená školní zahrada s hřištěm, pískovišti a herními prvky. V areálu bude vybudováno i hřiště s umělým povrchem pro veřejnost.

Budova bude o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, částečně zapuštěná do svahu. V podzemním podlaží bude pohybový sál, keramická dílna, pracovna logopedie a technické zázemí.

V 1. nadzemím podlaží budou herny pro děti včetně WC pro děti i učitelky, přípravny jídel. Ve 2. nadzemním podlaží jsou pouze ložnice dětí.

A to nejdůležitější je cena díla, rozpočet je ve výši 70 milionů korun. A realizace? Vyřizujeme stavební povolení, čekáme na vyhlášení dotací. Začít bychom chtěli ještě tento rok.

A o čem to bude příště? Napište mi, co vás zajímá!

Přeji vám všem krásné jaro a buďte stále v pohodě a zdraví, Hana Plecitá, starostka