Ohlédnutí za Tříkrálovým koncertem v Odoleně Vodě

01.02.2022

6. 1. 2022 v kostele sv. Klimenta zazněla opět trubka Míly Šmídové na téměř hodinovém koncertě. Tři králové svým příchodem zahájili vlastní koncert za zpěvu a doprovodu koledy My tři králové jdeme k vám... Bylo to dojemné "koledování" malých dětí, které měly v rukách zapečetěnou kasičku se sbírkou pro charitu. Spolu s výtěžkem z dobrovolného vstupného obsah kasičky značnou měrou přispěl Charitě Neratovice, která poskytuje zdravotně-sociální služby v našem městě. Každému dárci patří poděkování!Po úvodním slovu byl rozhovor se vzácným hostem panem Sokolem, který je autorem Vodolského betlému každoročně stojícího uprostřed kostela. Poutavě povídal o jeho stavbě i symbolice...Následoval vlastní hudební program koncertu, složený ze známých českých i světových vánočních melodií. Střídala se trubka se solovými varhanami (Pavla Salvová). Nádherná akustika podtrhla doznívající vánoční atmosféru i výzdobu kostela, a přestože byla v kostele veliká zima (což nesvědčí ani varhanám ani trubce), prokřehlí posluchači dlouhým potleskem interpretkám poděkovali za slavnostní zážitek a odcházeli s úsměvem na rtech...Za vše patří ale dík i jim a organizátorům - Římskokatolické farnosti Odolena Voda a kulturní komisi města Odolena Voda.


Organizátoři - účinkující - posluchači tvoří trojúhelník, který každou svou stranou je neoddělitelný od celku a zdaření díla. Tak poděkování a pozdrav zní i ode mne - a ať všechny provází pevné zdraví po celý rok!

Za sdružení Společně

Mgr. Miloslava Šmídová, dipl.um.