Ohlédnutí za rokem 2021

01.02.2022

uplynulý rok přinesl do našich životů řadu pozitivních i negativních emocí. Dovolte mi jen krátce se ohlédnout a vyjádřit poděkování všem, kteří společně se mnou pro vás v roce 2021 pracovali, za jejich vzájemnou spolupráci, které si velmi vážím.

Rok jsme začínali dostavbou chodníku v ulici Čenkovská. Stavba se protáhla, a to z důvodu, že se v projektu nepočítalo s dešťovou kanalizací. Toto jsme ihned napravili a kanalizace je funkční. Veřejné osvětlení máme hotové až do Čenkova. Na část akce jsme získali dotaci ve výši 3,5 milionu korun.

Současně probíhaly dokončovací práce na výstavbě nového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu. Žádost o dotaci jsme podávali několikrát a stále čekáme na vyhodnocení.

Hlavní investicí, na níž se dlouho čekalo, byla výstavba nového pavilonu základní školy. Stavba se bohužel dostala do skluzu a byl to opravdu velmi napínavý závod. Zda školu 1.září otevřeme, jsme ještě nevěděli 31. srpna. Kolaudace probíhala právě poslední den prázdnin. A zadařilo se. Měli jsme skvělý technický dozor v podobě pana inženýra Jaroslava Čecha, který vše pečlivě hlídal a nic mu neuniklo. Jemu patří velký dík, že se vstupní dveře pavilonu E dne 1.září slavnostně otevřely. Dotace na výstavbu pavilonu a jeho vybavení ve výši 56 milionů bude 8,5 milionu korun.

Do konce roku nám už nezbývalo příliš času a před námi byla ještě akce oplocení a osvětlení nového umělého trávníku. Dodavatele jsme měli, bohužel před podpisem smlouvy zjistil, že v cenové nabídce má chybu v částce za oplocení. Chyba byla ve výši 700 tisíc korun. V tu dobu trh se stavebním materiálem trpěl nedostatkem a ceny raketově narostly. Nezbylo nám nic jiného, než zakázku rozdělit a upřednostnit osvětlení, bez kterého by se hřiště nemohlo využívat. Podařilo se. Stožáry se montovaly kolem Vánoc a osvětlení je od ledna plně využívané. A i tady čekáme na výsledek, zda získáme dotaci.

Poslední akcí roku 2021 byla rekonstrukce parkoviště před Enapem. Nic není jednoduché. Vše podepsané, domluvené, jen pracovníci nějak nepracují. Opět nám velice pomohl technický dozor, tentokrát to byl pan Ing. Tomáš Svoboda. Parkoviště se předávalo na silvestra.

Všechny naplánované akce se podařilo do konce roku dokončit. Co víc si přát?

Mé přání je, aby se lidé nerozdělovali, ale naopak spojovali. Nenechme se ovlivňovat úzkou skupinou lidí, aby v nás vyvolala negativních pocity, často bez odborné znalosti věci. Ukažme, že dokážeme držet spolu. Věřím, že tuhle dobu společně přečkáme a bude pro nás poučením, které přijmeme s pokorou a začneme se znovu radovat z maličkostí všedních dnů.

Přeji vám všem krásné únorové dny, buďte zdraví, šťastní a usmívejte se.

Hana Plecitá, starostka