Kterak plánujeme výstavbu svazkové školy Pode Vsí

18.06.2022

Již v květnu roku 2019 vznikl na jednání zastupitelstva úkol pro starostku jednat s okolními obcemi o možném spojení na vybudování jedné velké společné školy pro několik menších obcí. V tu dobu jsme měli nabídku od vlastníků pozemku o rozloze cca 18 000 m2 na možný prodej za výhodnou cenu v lokalitě Pode Vsí.

V červnu jsme obdrželi zpracovanou demografickou studii. Demografická studie spolu s demografickou prognózou vývoje věkové struktury obyvatel slouží pro plánování kapacit MŠ, ZŠ. Výsledkem studie byl závěr: "Jak ukazuje prognóza za celé spádové území, kapacita ZŠ v budoucnu nebude dostačovat. Kapacita ZŠ Odolena Voda bude do budoucna dostačující pro děti ve věku 6-14 let s bydlištěm na území města Odolena Voda. Do této školy však dojíždějí děti z okolních obcí, protože v Kozomíně, Postřižíně a Veliké Vsi žádná ZŠ není. ZŠ v Panenských Břežanech je dostačující pouze pro 1.-4. ročník a v Úžicích pouze pro první stupeň."

V letošním roce navštěvuje naši současnou školu 152 dětí z okolních obcí. Jedna z obcí, kterou jsme v roce 2019 oslovili, zájem o stavbu společné školy zájem neprojevila, přesto k nám 10 dětí posílá.

V září 2019 jsme na zastupitelstvu města schválili první znění stanov a zakladatelské smlouvy Svazku obcí Pode Vsí. Tímto jsme dali najevo, že máme zájem o budoucí výstavbu společné velké školy pro cca 580 dětí.

V květnu 2020 jsme s dalšími 5 obcemi koupili výše zmiňovaný pozemek, za který jsme v součtu zaplatili 14,2 milionu korun. V listopadu 2020 jsme schválili konečné znění stanov svazku, v červnu 2021 přesnou zakladatelskou smlouvu. Do Svazku obcí Pode Vsí se zapojily obce Úžice, Kozomín, Postřižín, Panenské Břežany a Veliká Ves a samozřejmě Odolena Voda.

V současné době připravujeme vyhlášení architektonické soutěže na návrh studie budoucí svazkové školy. Jsme na samém začátku, bude to hodně práce a stavba bude velmi finančně náročná.

Důvod, proč jsme se rozhodli vybudovat jednu velkou školu pro 6 obcí, je ten, že stát na svazkové školy přispívá větším procentem při získání dotace. Středočeský kraj i ministerstvo financí již o našem záměru ví, držte nám palce, abychom byli v žádosti o dotaci úspěšní.

Postup přípravy projektu svazkové školy můžete sledovat na stránkách https://www.svazekpodevsi.cz/, které se plní novými informacemi, a na https://www.facebook.com/svazekpodevsi.

Hana Plecitá, starostka, sdružení Společně