Co nového v adaptační skupině Delfínek?

27.05.2022

V minulém čísle Odolenu jsem vás, milí čtenáři, seznámila s chodem dětské skupiny Delfínek, kterou otevřelo Město Odolena Voda pro ukrajinské děti uprchlíků před válkou.Jak se děti v praxi zapojují a postupují nejen v českém jazyce, ale i v celkové přípravě na integraci - to je vidět z jejich každé práce! Jsou nadšené z běžných edukačně řízených činností. Ty jsou také pro ně pečlivě vybírány a připravovány, aby dětem poskytly co možná nejširší všeobecný přehled i velmi důležitou osobní zkušenost. Za poslední měsíc měly ale i mimořádné zážitkové a vzdělávací akce: - od místních skautů seznamovací herní odpoledne s dětmi z Odoleny Vody,- vzdělávací exkurzi u hasičů z Aera s prohlídkou zásahového vozu a přednáškou prevence požáru, - Děti dětem: koncert dětského Pěveckého sboru Barvínek, který je na konci programu zapojil do vlastního vystoupení,- založení mobilních záhonů se zeleninou na pozorování růstu rostlin a plodů (i odpovědnost za péči),- speciální výtvarné dílny na výrobu dárků pro maminky na Den matek.Největší odměnou celému personálu Delfínku jsou však rozzářené oči dětí, které k maminkám běží s vlastnoručním výrobkem nebo novým poznatkem, a nejednou se i rodiče neubránili slzám dojetí spolu s pyšností na svého potomka...Naše práce v pomoci lidem v jejich těžké situaci má tedy smysl Vážené kolegyně, díky za vaši práci a pomoc!

Vedoucí adapt. skupiny Delfínek
Mgr. Miloslava Sadílková, dipl.um.
(zastupitelka za Společně)