Čisté město / Libor Malý

25.07.2018

Jako dlouhodobý předseda místního rybářského spolku vnímám proměny přírody v našem městě a jeho okolí. Ve volné přírodě nám ubylo černých skládek. Místo toho se nám přemístily ke kontejnerovým stáním. Například u Enapa, v Seifertově ulici, u kotelny v Malém Háji a u Městské knihovny. Jsem rád, že město začalo tyto místa monitorovat fotopastmi a novým kamerovým systémem a první hříšníky se již podařilo nachytat. Snad se tedy již brzo podaří tento nešvar vymýtit. Co také nechápu, je to, proč si někteří naši spoluobčané pletou les s kompostem. Vyvezené hromady trávy na okrajích lesa vadí jistě nejenom mě. A když k tomu ještě připočtu fakt, že někteří lidé chodí do lesa jak do dřevníku, pak se nelze divit revírníkovi, že by nejraději pokácel celý les i s okolní zástavbou. Proto se dětem snažíme v našem rybářském kroužku, který zde funguje již více než deset let, mimo jiné i vštěpovat vztah k přírodě.

Město s více než pět a půl tisícem obyvatel potřebuje kvalitní sběrný dvůr pro nakládání s odpady. Ten současný je spíše pro ostudu. Jsem rád, že se nám podařilo najít místo pro nový sběrný dvůr. Teď už jen zbývá dokončit projekt a sehnat dotaci, která nám pomůže s financováním jeho výstavby. V novém sběrném dvoře budou kontejnery přístupné z vyvýšené rampy, budou zastřešené a hlavně bude sběrný dvůr vybavený váhou. Takže odpadne zneužívání sběrného dvora některými nepoctivci, co přivážejí opad odjinud na jméno obyvatel Odoleny Vody. Věřím, že i díky novému sběrnému dvoru ubude těch, kteří zakládají černé skládky u kontejnerových stání.

Ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Jako rybář vnímám dlouhodobý neutěšený stav přítoku do rybníka Jordán. Se stavbou dálnice došlo ke snížení hladiny spodní vody a přirozené prameny tak vyschly. A protože tehdy situaci nikdo neřešil, nyní voda, které odtéká z podloží dálnice, teče do Úžic místo do Jordánu. Jen díky tomu, že odvodnění není v úplně nejlepším stavu, část vody odtéká do Velkého Háje, přes který si našla cestu až do starého koryta potoka Jordán. Proto bych se rád zasadil o to, aby byl dokončen projekt odtrubnění potoka Jordán a vyřešen problém jeho napájení vodou.

Věřím, že když se budeme o své okolí více zajímat, tak se nám SPOLEČNĚ podaří přírodu zachovat pro nás i naše děti.

Libor Malý