Barvínek přivezl na Vodolku stříbrnou stuhu!

16.06.2022

Dětský pěvecký sbor Barvínek, z.s., který funguje pod patronací Města Odolena Voda, se dne 19.5.2022 v Praze zúčastnil celostátního kola hudební soutěže pěveckých sborů z celé ČR a vyhrál 2.místo - tedy stříbrnou stuhu! Soutěžní festival Jarní petrklíč se konal tradičně pod patronací Univerzity Karlovy, městských pražských částí, Senátu a Parlamentu ČR - letos konkrétně místopředseda Jiří Oberfalzer, děkan Pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka (osobně předávali ceny), starosta Prahy 8 Ondřej Gross, a pražský zastupitel a starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička. Tedy velmi prestižní prostředí i reprezentace účinkujících. V porotě byly např. sólistky Národního divadla Mgr. Eva Štruplová a Dana Burešová, dále PhDr. Petra Belohlávková z katedry hudební výchovy Pedagog. fakulty UK, koncertní mistři předních pražských orchestrů, pedagogové z Gymnázia PORG...Barvínek zazpíval od Jiřího Temla "Muzikantskou rodinu" a píseň "Odolena Voda" od Mgr. Zuzany Treslerové, která sbor osobně doprovodila na klavír. Byl to úžasný zážitek! Když Barvínek dozpíval - potlesk cca 250 lidí provázel hvízdot a dupot, což nebylo běžné. Přivezl též diplom Uznání a poděkování za potěšení muzicírováním... Malí zpěváci Barvínku (byli nejmladší ze všech účinkujících) tedy velmi důstojně reprezentovaly Odolenu Vodu - byly moc šikovné - jmenovitě Monika Civínová, Magdalenka Halíková, Mánek Knopp, Boženka a Víta Maškovy, Rozálka Novotná, Barunka Paulusová, Jiříček Šmíd, Jolanka Trejbalová a Míša Vlasák. Velká úcta patří jim i jejich rodičům, kteří je vedou ke smysluplné činnosti i zodpovědnosti za společné dílo - k systematické píli a vytrvalosti, co však následně umí rozdávat radost dalším lidem a šířit pohodu...To má obrovskou cenu!!! Vidět to bylo na dalším vystoupení v Odoleně Vodě u baráčníků na rychtě 23.5. a na Noci kostelů 10.6., kde před svým publikem Barvínek zazpíval nejen soutěžní písně, ale i další repertoár (Emanuel Veselík: Z písně do písně, Zdeněk Svěrák-Jaroslav Uhlíř: Mravenčí ukolébavka, Anna Šilingerová: Hrajeme si na zvířátka). I zde Barvínek vtáhl do děje a přitáhl posluchače až k vlastnímu okraji podia, sklidil upřímné ovace. Městu také patří velký dík. Díky jeho podpoře a zázemí můžeme důstojně fungovat. Děkujeme!


Mgr. Miloslava Sadílková, dipl.um.
uměl. vedoucí Pěveckého sboru Barvínek, z.s.
(členka Společně)

Fotogalerie