Společně se podařilo - Založení svazku pro svazkovou školu

U toho projektu můžeme veřejnosti zatím nabídnout pohled na místo budoucí Svazkové školy, která se bude nacházet v blízkosti bývalé čističky odpadních vod v ulici Velkoveská.