Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Odpověď na otevřený dopis paní Výborové

21.06.2016 23:23

Vážení členové sdružení SPOLEČNĚ, rád bych se vyjádřil k otevřenému dopisu paní Dity Výborové. Dovolím si s ní nesouhlasit. O naplňování našeho volebního programu přeci nerozhodují politické proklamace, ale konkrétní výsledky. Stále si myslím, že máme podobné názory, a že posouváme město směrem, který jsme si vytkli. A pokud má paní Výborová pocit, že je Společně pouze platformou pro několik jedinců k realizaci svých osobních cílů a zájmů, poprosil bych ji, aby byla konkrétnější a definovala, v čem že ty osobní zájmy a cíle spočívají.

Ale vraťme se zpět k meritu věci:

1. Jmenné hlasování – já sám jsem byl horlivým zastáncem jmenného hlasování. To jsem ale netušil, co se bude dít kvůli některým kontroverzním tématům, které na městě řešíme. A to, že dojde i na výhrůžky fyzickým násilím by mě v životě nenapadlo.

2. Referendum – Paní Výborová, jako bývalá starostka by měla vědět, jak se vyhlašuje referendum. Tak, jak to navrhla paní Odehnalová, to prostě nejde. My jsme referendum nezavrhli. Naopak jsme se k němu přihlásili, dokonce i v tisku (například článek v periodiku Náš Region) a referendum jsme začali intenzivně připravovat. V rámci přípravy se však vyskytly dva problémy. Za prvé, že referendum musí proběhnout do 90 dnů od vyhlášení (do voleb je déle) a za druhé, že nám Ministerstvo Vnitra neumožní sdílet volební urny a komise a požaduje striktní oddělení hlasování. My jsme si zadali právní analýzu, zda to lze nějakým způsobem vyřešit, nebo zda musíme svolat mimořádné zastupitelstvo. Analýza dorazila těsně před včerejším zastupitelstvem, a proto byl na program jednání zařazen bod, kde jsme o tom měli hlasovat. Máme připravené otázky i návrh usnesení. Dokonce v rozpočtové změně, kterou paní Výborová schválila, jsou alokovány peníze na referendum!!!

3. Informovanost – podařilo se dotáhnout zveřejňování smluv v ucelené nepřerušované řadě, na web se začínají dávat větší zakázky a poptávky města, začínáme využívat e-tržiště. Ve spolupráci s tajemnicí na úřadě zavádíme kontrolní mechanismy, které tam předtím nebyly. Rozpočet se začal dělit na jednotlivé akce tak, aby bylo ihned viditelné čerpání rozpočtu. Všechny příchozí dokumenty jsou skenovány do informačního systému úřadu VERA.

4. Zápisy Rady Města - S novou tajemnicí přišel i nový styl, který se vyvíjí. Tajemnice se snaží reagovat na požadavky zastupitelů i občanů. Schválně, zkuste se podívat na web města na zápisy z rady z doby pana Nedomy, paní Výborové a jak vypadají dnes. Navíc paní Výborová, jako zastupitel dostává zápis z každé rady včetně důvodových zpráv.

5. Včerejší jednání Zastupitelstva města - Já osobně se za to, jak zastupitelstvo probíhalo, stydím. Po předchozím zastupitelstvu dorazili stížnosti na to, jak je omezována demokratická diskuze, kdo se kolikrát mohl vyjádřit a kolik vteřin byl krácen. Proto na posledním zastupitelstvu dostali zastupitelé a občané absolutní volnost, vyjadřovat se k projednávaným bodům. Výsledek ať si každý posoudí sám. Navzdory všemu jsme se ale přeci jen dopracovali k rozhodnutí o nástavbě v ulici kapitána Jaroše a podařilo se také schválit rozpočtové opatření umožňující dodatečné investice do naší ZŠ.

Toto je můj věcný pohled na věc. My všichni jsme projektu Společně před volbami v roce 2014 dali svoje jméno, své osoby jako záruku toho, že co slibujeme, také splníme. Úspěch Společně ve volbách byl pak naším společným úspěchem. V současné době možná ve Společně nevládne absolutní jednota, ale stále máme společný cíl. Dle mého názoru jsme se proti volebnímu programu provinili jen v jediném bodě a to z vážných důvodů. Pro mě osobně, je Společně stále života schopným projektem, který má ještě mnoho práce před sebou.

Martin Doubek