Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Novoroční postřeh zastupitele aneb jak v i komunální politice padají hlavy…

11.02.2014 09:21

Před třemi lety jsem se stala zastupitelkou města Odolena Voda. Na první rozčarování už jsem skoro zapomněla. Politické schůzky, koalice, domluvy o tom, jak kdo bude hlasovat apod… Do místní politiky jsem bohužel vstupovala s velmi naivní představou dělat něco pro město a lidi. Nechci tím snad říct, že by se tu pro lidi dělalo málo, to ne. Ale od počátku narážím na to, a tímto nemyslím konkrétní politickou stranu nebo uskupení, že občas přijde celkem rozumný návrh, nápad, podnět, ale je smeten ze stolu, protože to navrhl člověk z opozice či osobní nepřítel. Jsou mezi námi i tací, kteří se netají tím, že nikdy nepodpoří návrhy konkrétních osob i kdyby byly tyto návrhy sebelepší. No co, člověk si zvykne na všechno a tak jsem došla k tomu, že politikaření a veškeré rádoby politické úmluvy jsou zbytečné a rozhodla se hlasovat prostě podle sebe a svého uvážení. A nikomu to naštěstí zatím nevadí.

Smířila jsem se s tím, že věci jsou tak jak jsou. To co se však dělo koncem loňského roku mi ještě teď doslova zvedá žaludek. Jsme na Vodolce a drby a fámy se šíří rychle. Jedna z nich byla, že na paní starostku je vyvíjen politický tlak ve smyslu „odstranění“ velitele městské policie p. Kolbábka a tajemníka p. Halvy a schválení nového megalomanského územního plánu i přes její nesouhlas. Jenže na Vodolce se toho povídá, tak co se tím zabývat.

Ale pak došlo k incidentu všem dobře známému. Velitel městské policie byl s okamžitou platností odvolán, z důvodu požití alkoholu ve službě. Tímto rozhodně neomlouvám čin pana Kolbábka, své propouštění si plně zasloužil. Zaráží mě spíš to, co se dělo kolem. Doslova nechutná štvanice, pronásledování televizí… Jak je možné, že televize věděly o přestupku pana Kolbábka dřív než paní starostka? Znovu podotýkám, že neomlouvám čin p. Kolbábka, ale hnusí se mi způsob, jakým byl „odstraněn“. Byla opravdu nutná taková štvanice? A kdo obětoval tímto medializováním pověst města pro osobní či politické zájmy?

A tak padla první hlava. A s tou byla nařčena i paní starostka, že nezasáhla dřív. Ta však dosud neměla na základě čeho zasahovat, protože několikerá kontrola pana Kolbábka alkoholtesterem byla negativní, o čemž na městě existují zápisy.

Po několika dnech od tohoto incidentu jsme byli nečekaně pozváni na původně neplánové jednání zastupitelstva. Hlavním bodem měla být úprava rozpočtu. A jsme opět na Vodolce, takže se ke mně donesly informace, že hlavním bodem není úprava rozpočtu ale odvolání tajemníka městského úřadu. A tomu tak skutečně bylo. Celý bod byl probírám téměř hodinu a půl. Pan tajemník byl nařčen z hrubého porušení rozpočtové kázně. Jednalo se o pochybení při rozdělení peněz a odměn zaměstnancům úřadu v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu, ne však o jejich zpronevěření. Pan vedoucí ekonomického odboru potvrdil, že se nejednalo o podvod, nedošlo k žádné škodě a nebyl překročen rozpočet pro tento rok.

Opět neomlouvám chybu pana tajemníka, který byl za své pochybení potrestán důtkou a odejmutím finančního osobního ohodnocení. Bohužel se i přes veškeré omluvy pana tajemníka a paní starostkou udělený trest začalo jednat o jeho odvolání. To neprošlo, navíc k tomu zastupitelstvo města ani nemá kompetence. Tak se alespoň odhlasovalo to, že paní starostka má řešit personální obsazení této pozice. Hlava zatím nepadla, ale není k tomu daleko.

Nejvíce zarážející je, že hlavu si žádají lidé, kteří seděli již v předchozím zastupitelstvu a za jejichž působení došlo např. k téměř k milionovému podvodu v restauraci Opera (je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele), nebo k naprosto „zfušované“ nástavbě v ulici Kpt. Jaroše, která již město na opravách stála miliony a další ještě bude stát, protože byty jsou momentálně ze statického hlediska neobyvatelné a současní nájemníci se budou muset pravděpodobně dočasně vystěhovat, dokud se situace nevyřeší.

A tak se ptám, čí hlava to bude příště? Paní starostky? Moje, protože jsem si dovolila napsat tento článek a se současným návrhem územního plánu taky nesouhlasím? Jak se říká, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde….

A proč vlastně tento článek píšu? Protože jsem místní politikou znechucena, protože se mi nelíbí, že když se někdo rozhodne, že někoho „dostane“, dokáže to za každou cenu, protože jsou zde velké rozdíly například v přístupu a ohodnocení komisí města z hlediska oblíbenosti některých radních a politické příslušnosti, nikoli z hlediska skutečně vykonané práce. A těch proto je velká spousta..

A hlavně proto, že mám jedno novoroční přání: Abyste vy všichni, občané Odoleny Vody, alespoň občas přišli na jednání zastupitelstva města a viděli, jak zde věcí fungují, či nefungují a jak kdo hlasuje a koho jste si jako své zastupitele zvolili. Abyste přišli sdělit své názory a postřehy, protože ty jsou pro správné fungování města a občas i rozhodování zastupitelů důležité. A jen díky vám, občanům, je možné tento „boj s větrnými mlýny vyhrát!“.

Mgr. Monika Lohniská, zastupitelka města

Drobný dovětek….

Během Vánočních svátků jsem zjistila, že nebyl pořízen zvukový záznam z prosincového zastupitelstva města. Není to bohužel poprvé, kdy se to nepodařilo a je zajímavé, že se vždy projednávala nějaká citlivá záležitost.

NÁHODA???