Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Jak daleko ještě naši radní zajdou? / Monika Lohniská

10.09.2014 23:14

Je před volbami a atmosféra ve městě a na radnici houstne. Přečetla jsem si zápisy z posledních jednání rady města a nevycházím z údivu. Od paní starostky mám informace z jednání RM, a jak jsem zjistila, některé z nich zůstávají občanům utajeny. Které a proč??

1) RM č. 11 z 2. 9. neschválila žádost investičního technika města pana Pirného o schválení částky 50tis. Kč z rozpočtu města pro firmu, která by profesionálně zajistila bezchybný průběh při zadání veřejné zakázky za 18 mil. Kč na zateplení a nová okna v ZŠ, na kterou město získalo 13 mil. Kč dotaci. Přitom takový postup je zcela běžný a při zakázce s dotací dokonce žádoucí. RM místo schválení firmy toto hlasy ODS neschválila a p. Pirnému uložila zajištění administrace této zakázky. Místo toho, aby celou zakázku organizoval profesionál, město by to stálo zanedbatelnou částku z ceny zakázky a práce by byla provedena bezchybně, je úkolem pověřen člověk, který to profesně ani kapacitně zvládnout prostě nemůže a jeho případná chyba, byť jistě neúmyslná, může stát město mnohem větší peníze než je výše zmíněná částka. A to je zřejmě i účelem. Aby p. Pirný udělal chybu. Důvody jsou zde čistě osobní a cílem je pana Pirného prostě „podusit“, protože je dlouhodobě radním za ODS trnem v oku (např. kauza p. místostarosty „slivoň“). Oficiálním důvodem je údajně čerpání financí z rozpočtu města. Proč tedy ale stejnou Radou dne 2.9. bylo p. Philippovi schváleno 42 tis Kč na firmu, která zajistí organizaci výběrového řízení na nákup auta pro Technické služby? Zde problém při čerpání financí není? A proč není v zápise uvedeno, že nebyla schválena žádost p. Pirného s patřičným odůvodněním?

2) S tím souvisí další bod z RM č. 10 z 5. 8., kdy rada města nevzala na vědomí zprávu investičního technika ve věci výstavby MŠ a ZŠ, protože zástupce firmy Marhold podal Radě jiné informace. Co třeba v rámci objektivity zohlednit informace obou stran a případně kontaktovat stranu třetí tj. technický dozor investora či projektanta nebo si pročíst stavební deník? Není třeba, hlavně že podusíme investičního technika a projektanta, protože je nemáme rádi, čímž se netajíme. RM běžně schvaluje, neschvaluje a bere na vědomí. Co ale proboha znamená, že RM NEBERE NA VĚDOMÍ???? Jakože jsme si informaci přečetli, ale protože se nám nelíbí, tak zavřeme oči a budeme dělat, jako že jsme ji nikdy neviděli, tudíž ji nevezmeme na vědomí a z mysli vytlačíme?

3) V neposlední řadě si neodpustím připomínku k anabázi s naší bývalou Komisí pro komunitní plánování. RM naši komisi a Kulturní komisi zrušila a zřídila novou, z nich sloučenou. Údajně v tom nebylo nic osobního, jen se akce obou komisí dlouhodobě kryly. Pravda je, že nekryly a nekryjí. V současné době v nové komisi pokračujeme v akcích, které jsme pořádali i před sloučením (aktuálně Den pro Vodolku) a pan Straka, bývalý člen Kulturní komise, dál zajišťuje akce, které spadaly pod Kulturní komisi. Zajištuje je dobře a kvalitně a my za to panu Strakovi moc děkujeme, protože zaštítit tolik akcí jednou komisí je úkol skoro nadlidský. Takže je vše při starém a zdánlivě v pořádku. Jenže jen zdánlivě. Novou komisi pan místostarosta Philipp svolal až 3 měsíce po jejím zřízení, čím znemožnil uskutečnit akce, které jí RM přidělila. Hned na první schůzce nás v mnoha věcech mylně informoval (např. o systému čerpání rozpočtu komisí), nebojím se říct, že nám prokazatelně vědomě neříkal pravdu. Takže další zbytečné komplikace a práce navíc v podobě zjišťování pravdivých informací apod. Na první schůzce členů jsem byla zvolena 6 hlasy ze 7 přítomných předsedkyní komise. Pan Philipp se netajil tím, že je mu to proti srsti. Dnes jsme od něj obdrželi informaci, že jsem RM nebyla oficiálně jmenována, ať si zvolíme někoho jiného. Od starostky města mám informaci, že se radní z ODS netajili tím, že mají problém se jménem Lohniská a ať je raději komise bez předsedy, hlavně když to nejsem já. Bohužel naše radní nezajímá skutečně odvedená práce pro lidi. Důležité je, kdo ji dělá. A proč mé nejmenování není uvedeno v zápise z RM patřičným odůvodněním? Bojí se snad radní, že by se museli veřejně přiznat, že jejich jednání je skutečně osobní a účelové?

Nezbývá než doufat, že po volbách na radnici zasednou poctiví lidé bez osobních zájmů, zášti a sklonům k politikaření, ale lidé, kteří ocení práci pro město bez ohledu na to, kdo ji dělá. V letošních volbách do zastupitelstva města jsou 3 kandidátky nezávislých kandidátů. Možná je řešením rozhlídnout se v nezávislých řadách. Přeji všem voličům šťastnou ruku.

Monika Lohniská