Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Dita Výborová - Otevřený dopis kolegům ze Společně

21.06.2016 14:48

Vážení členové sdružení SPOLEČNĚ, přátelé, známí, delší dobu sleduji dění ve městě s odstupem a bez emocí. Neměla jsem hned po svém odvolání úplně jasno v tom, jakou formou spolupracovat se Společně dál na našich zájmech a na naplňování volebního programu. Vzhledem k faktu, že se již pár měsíců nejen že nepřibližujeme, ale naopak vzdalujeme našemu společnému cíli – volebnímu programu, rozhodla jsem se ze Společně vystoupit. Společně pro mě už není sdružení lidí, kteří mají podobný názor. Společně se pro mě stalo jen dobře nastavenou platformou dnes už pouze vhodnou pro několik jedinců k realizaci svých osobních cílů a zájmů.

Dovolte mi zamyšlení nad některými kroky členů ZM za Společně, které mě přivedly k mému rozhodnutí:

1. Kam se poděla transparentnost rozhodování Rady města?

Také jste si všimli, že starostka města p. Plecitá navrhla Radě města 25.5.2016 zrušení uvádění jmenovitého hlasování Rady města při jednání RM? Tento bod našeho programu jsme zavedli loni v únoru. Členové RM už nemají zájem o to, aby občané věděli, jak v jednotlivých záležitostech hlasují? Není náhodou jmenovité hlasování RM bodem našeho volebního programu? Výborně! Vedení města postupuje aktivně zcela proti svému vlastnímu volebnímu programu a vrací se do dob, kdy se členové RM schovávali za anonymní hlasování. Toto rozhodnutí Rady je pro mě velkým zklamáním. Pokud si vedení města není schopno svůj názor obhájit, je to velký nedostatek.

2. Proč nechceme referendum o zásadní záležitosti jako názor občanů na sjezd na dálnici?
Dalším bodem našeho programu bylo prosazování nástrojů demokracie při rozhodování - využívání referend, dotazníků, anket. V momentu, kdy došlo k možnosti naplnění tohoto našeho závazku z předvolebních slibů jsme selhali. Pro informaci uvádím hlasování nad usnesením o vyhlášení referenda o sjezdu na Dálnici D8 v Dolínku na ZM 1/2016:

Pro - p. Odehnalová, p. Straka, p. Výborová, p. Kaščák, p. Novotný
proti - p. Lohniský p. Plecitá, p. Doubek, p. Čermák, p. Kŕíź, p. Lohniská, p. Švecová
zdržel se - p. Kolařík

Proč při hlasování o vyhlášení referenda členové ZM za Společně hlasují proti svému programu (viz. budeme prosazovat demokratické nástroje při rozhodování)? Odpovím si sama, protože by se mohli dozvědět, co si lidi opravdu myslí. A třeba by to nebylo úplně v souladu s tím, co chtějí členové ZM za Společně. Já osobně také nejsem pro sjezd na dálnici, protože si myslím, že by tato stavba výrazně zhoršila životní prostředí v Dolínku (hluk, doprava, emise), ale zajímá mě názor občanů. Oni mě svými hlasy zvolili a pro ně já v ZM pracuji.

3. Kam se poděla informovanost občanů o dění ve městě
Jako prostý občan mám možnost vnímat to, jak vedení města informuje o dění ve městě. Informace, které se občan nyní dozví ze zápisů RM a ZM jsou omezeny tím, že do zápisů ZM se již od loňského října nepíšou důvodové zprávy, stanoviska ani obsah diskuse, jak bylo dobrým zvykem. Informace o podkladech bodů jednání RM nedostávají ani zastupitelé. Nevyhovuje mi nepřístupnost k informacím a není možné se na všechno na úřadu ptát. Starosta podle zákona o obcích odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Postrádám informaci od starostky města o dění ve městě. Informace na webu a v Odolenu jsou nedostatečné. Proč nestojí vedení města o to, aby otevřeně informovalo o záležitostech města? Protože to není jeho priorita.

4. Kam se poděla informovanost členů SPOLEČNĚ 
Kdo nechodí na schůze Společně, nemá vůbec žádnou informaci o tom, co se ve Společně děje. Poslední informace na webu Společně je z 9.9.2015 zpráva, kterou jsem na web vkládala já. Od té doby nic. Na facebooku poslední zpráva ze dne 22.9.2015 – o mém odvolání. Pokud nejsem na schůzi, nevím vůbec nic. Nejsou žádné zprávy, žádné zápisy ze schůzek, žádný výstup. Prostě NIC. Co tomu říkají další členové Společně?

5. Předvolební sliby
Před volbami jsme hlásili, že lidé nám mohou věřit. Bohužel, ukázalo se, že to není pravda. Už nám věřit nemohou, jako ani já už ve Společně nevěřím.
https://www.spolecneov.cz/news/proc-nam-muzete-verit/

6. Včerejší jednání ZM
Dalo by se očekávat, že po 8 měsících ve funkci bude starostka umět řídit jednání zastupitelstva, které připraví tak, aby se udělal kus práce. Bohužel tomu tak není. Včerejší jednání ZM začalo s půlhodinovým zpožděním, projednávání všech bodů se neúměrně vleklo, přešlapovalo se na místě, nevědělo se co dál, dělaly se procesní chyby. Výsledek byl ten, že ve 23 h bylo projednáno 12 z 24 bodů programu. Snaha o vedení jednání byla. Bohužel marná.

Závěrem
Toto je můj osobní pohled na věc. Projektu Společně jsem před volbami v roce 2014 dala svoje jméno, svou osobu jako záruku toho, že co slibujeme, také splníme. Úspěch Společně ve volbách byl pak naším společným úspěchem. V současné době už ve Společně není ani jednota ani společný cíl. Jedná se zcela otevřeně proti volebnímu programu. Pro mě osobně je Společně zklamáním a z tohoto důvodu ukončuji své působení v tomto sdružení. Za těchto okolností nemám zájem být členem. Volební program Společně budu do konce volebního období ctít a prosazovat při jednáních zastupitelstva města.

Dne 21. 6. 2016

Dita Výborová