Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Blýská se na lepší časy?

01.03.2014 10:16

Zaznamenal jsem, že se poslední dobou se na stránkách Odolenu odehrávají zajímavé výměny názorů vztahující se k práci zastupitelstva. Velmi mě zaujal příspěvek paní Měchurové a dovolil bych si s ním polemizovat.

Paní Měchurová má pravdu v tom, že webové stránky města nejsou ideální a je na nich co zlepšovat. Ale jen na webu přeci úřad města nestojí . Především záleží na lidech samotných a jak vycházejí občanům vstříc. Nejenom ze své vlastní  zkušenosti vím, že kdykoliv se obrátím na Městský úřad, dostanu informaci kterou potřebuji. Stačí jen zavolat nebo poslat e-mail. A to je to, co se počítá.

To samé platí o práci komisí. Občan města přeci nemusí číst sáhodlouhé zprávy o činnosti. Činnost komisí je přeci vidět v každodenním životě města a obrázek si zcela jistě udělá každý sám.

A ještě jedna věc mě velmi zaujala. Vzhledem k tomu, že se vcelku pravidelně zúčastňuji jednání zastupitelstva, mám takzvaně informace z první ruky a tím pádem také svůj vlastní obraz toho, jak to na zastupitelstvu chodí . Je velmi jednoduché kritizovat a hodnotit práci ostatních, zvláště z pozice diváka. Je ovšem mnohem težší přijmout odpovědnost, jít takzvaně s kůží na trh a hledat kompromisy. Ano, zastupitel jde do voleb s volebním programem a většinou i v rámci nějakého volebního uskupení. To ale přeci neznamená, že musí zvednout ruku pro vše, co mu nařídí "stranický šéf" a členství v koalici neznamená, že nemohu prezentovat svůj názor na věci, o kterých si myslím, že jsou špatně. Je vidět, kam nás dovedla "optimální" řešení.

Dovolil bych si paní Měchurové připomenout slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Navíc v tomtéž zákoně stojí i tato věta: "Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy."

Pokud jsem měl možnost, nevšiml jsem si, že by paní Lohniská nějakým způsobem porušovala výše uvedené. Mám naopak pocit, že patří k těm zastupitelům, kteří se snaží, aby naše město bylo lepším místem pro život náš i našich dětí.

Je dobře, že se paní Měchurová zúčastňuje zastupitelstev a kritizuje věci o kterých si myslí, že jsou špatně. Takoví lidé jsou třeba. Ale přesto bych paní Měchurové doporučil, aby si vzala příklad z paní Odehnalové. Ta se k problémům postavila čelem a přiznala svůj díl zodpovědnosti za problémy s nástavbou v ulici Kpt. Jaroše (pro ty, které to zajímá, je to slyšet na záznamu z posledního zastupitelstva v 1:34:40). Pokud vím, paní Měchurová byla zvolena, ale svůj mandát složila. Takže kdo tu zklamal své voliče a utekl od spoluodpovědnosti za chod města?

Martin Doubek