Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Čisté město / Lukáš Kolařík

15.04.2014 09:42

Vzhledem k tomu, že bydlím na dolní Vodolce, v zimních měsících mě velmi trápí, že si nemůžu svobodně otevřít okno a větrat, jelikož okolí bývá dost často zamořeno kouřem z domácích topenišť domů nedaleké staré zástavby, jejichž majitelé topí tuhými palivy a kdo ví, čím ještě. Znám však poměrně jednoduchý recept na zlepšení ovzduší v malých městech během zimních měsíců. Jde o model, který byl již využit v celé řadě středočeských měst s podobnými problémy se znečištěním ovzduší. Chtěl bych prosadit příspěvek města ve výši min. 50% nákladů na pořízení ekologického zdroje vytápění (plynový kotel, elektro kotel, kotel na pelety atd.) výměnou za starý zdroj na tuhá paliva. Také bych rád prosadil finanční podporu města těm občanů, kteří by žádali o dotaci v rámci programu „Nová Zelená úsporám“.

Jedním z důvodů života mimo velkoměsto by mělo být čisté ovzduší, pojďte to změnit SPOLEČNĚ s námi!

Město s více než pět a půl tisíci obyvateli potřebuje kvalitní sběrný dvůr pro nakládání s odpady. Současné dva fungující sběrné dvory se dají označit za provizorní, pokud se týká vybavení, velikosti i umístění těchto zařízení. Chceme se SPOLEČNĚ zasadit o výstavbu prostorově odpovídajícího, kvalitně vybaveného nového sběrného dvora, který by měl dostatečnou kapacitu a poskytoval by kvalitní služby všem občanům. Hodláme využít dotačních prostředků EU na výstavbu a pořízení vybavení nového sběrného dvora, který by byl dostupný pro všechny občany města zdarma.

Město Odolena Voda vydává ročně nemalou částku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Poplatek svozové firmě se odvíjí od množství odpadů, které musí firma odvážet, proto bych chtěl na území našeho města prosadit efektivnější třídění komunálního odpadu. Neboť platí jednoduchá rovnice: čím více odpadu občan vytřídí, tím méně se ho dostane do kontejnerů, za které potom město (občané) zaplatí. Chtěli bychom SPOLEČNĚ připravit projekty na pořízení domácích kompostérů pro občany města a rozšířit také možnosti pro separaci odpadů ve stávajících kontejnerových stáních (kontejnery na bioodpad a kovy). Základním předpokladem pro úspěch je však uvědomění občanů a chuť „třídit“.

Každý, kdo si vyjde jen tak na procházku v okolí Vodolky, zaručeně dříve nebo později narazí na nějakou tu černou skládku, pár starých cihel, pneumatiku či plechovky. Naší snahou je zamezit tvorbě těchto černých skládek v našem okolí. Plánujeme navýšení systému „foto-pastí“, které budou umístěny v lokalitách častého výskytu odpadů odložených v okolí města. Přistižení hříšníci budou řešeni městskou policií, případně může dojít také ke zveřejnění těchto osob. Věřím, že si pak každý rozmyslí, kam svůj odpad odveze.

Lukáš Kolařík