Příroda zastupiteli zachráněna

10.09.2019

Dle 9.9.2019 proběhlo další řádné zastupitelstvo Odoleny Vody, kde většina zastupitelů nepodpořila návrh na případný odprodej či pronájem městských pozemků 362 v k. ú. Čenkov společnosti TARPAN.

Překvapivě byl tento bod většinou jednoznačně odmítnut, když před samotným zastupitelstvem byla část zastupitelů rozhodnuta tento bod podpořit.

Zastupitelé za Společně měli v tomto bodu již před samotným jednáním jasno a jednohlasně bylo všemi odmítnuto. Tuto část Odoleny Vody vnímáme jako zajímavý krajinný prvek, který by bylo škoda zničit.

Na jednání nejprve veřejně vystoupila předsedkyně jezdeckého klubu paní Jarmila Beranová, která zastupitelstvu i veřejnosti představila své plány jezdeckého klubu do budoucna. Následně odpovídala na otázky kladené jak zastupiteli, tak i samotnými občany.

Jako protistrana vystoupila Marie Smejkalová za Osadní výbor Čenkov, která předložila petici s 155 podpisy občanů Odoleny Vody, kteří prodej nebo pronájem pozemku na Čenkově nepodporují. Petice a odmítavý postoj byl ještě podpořen odborným posudkem na inkriminovanou oblast od Jaromíra Bratky, kde bylo jasně konstatováno, že zamýšlená stavba by neměla pozitivní vliv na tuto oblast a to jak na vzácné rostliny, tak i na živočichy žijící v této oblasti. Taktéž komise pro životní prostředí tento záměr na prodej nebo pronájem nepodpořila.

Záznam z jednání zastupitelstva je k poslechu na webových stránkách města.