Zajímejte se o budoucnost dřív, než bude pozdě! Územní plán se týká každého / Olga Ziegenfussová

05.05.2014

Z louky na Zlatkově jsou z ničeho nic stavební parcely. Místo srnek, zajíců a bažantů pobíhajících na louce před lesem viladomy. Z výletního místa na Špičáku je městská skládka. Mezi rodinnými domy vyrostl několikapodlažní dům a najdeme tu i sběrný dvůr. Mimoúrovňová křižovatka v Dolínku zlikviduje přilehlé obytné zóny a doprava paralyzuje celý Dolínek. Provozovna lehké výroby necitlivě umístěná vedle rodinných domů Vás obtěžuje svým provozem (např. výdechy z klimatizace, nakládací rampa). Z hřiště je najednou parkoviště.

Zdá se vám to povědomé? Připadá vám to absurdní? To může být realita! Chcete-li ovlivnit rozhodování o tom, jak bude vypadat naše město, zúčastněte se veřejného zasedání zastupitelstva, kde se bude schvalovat územní plán.

Právě vzniká nový územní plán, který ovlivní i vaši budoucnost! Jak? Překotná výstavba v navrhovaných lokalitách Jordán, Čenkov způsobí nárůst dopravy, přetížení autobusů, nedostatek míst ve školce, škole, fronty u lékaře, fronty na poště, znečištění ovzduší, život na staveništi.

"Územní plán" je klíčovým dokumentem pro rozvoj města. Má podobu velké mapy, kde jsou barevně odlišena území s různou funkcí - obytné čtvrtě, zóny pro průmysl, silnice, nákupní centra, parky a zelené plochy. Vymezuje také "veřejně prospěšné stavby", které umožňují pozdější vyvlastňování.

Územní plán schvaluje zastupitelstvo na veřejném zasedání a zpracování probíhá v těchto fázích (zadání, koncept, pokyny, návrh). O všech fázích rozhoduje zastupitelstvo, k většině z nich mohou podávat připomínky (námitky) občané, obce, instituce a orgány (hygienik, odbor ochrany životního prostředí apod.)

Momentálně se budou schvalovat tzv. Pokyny pro vytvoření Návrhu územního plánu a tím se dostáváme do finále, které rozhodne o podobě Odoleny Vody pro další generace. A právě proto je velice důležité teď se o územní plán města zajímat a přijít se podívat, jak budou hlasovat zastupitelé na veřejném zasedání. Přijďte si "zkontrolovat", zda Vaši zastupitelé opravdu zastupují Vaše zájmy a že opravdu hlasují ve prospěch nás občanů a našeho města a ne ve prospěch developerů a spekulantů s pozemky.

Důsledky budou dlouhodobé. Životní prostředí a podmínky pro život obyvatel našeho města mohou být poškozeny pro mnoho dalších generací.

I Váš hlas je důležitý pro budoucnost míst, která máte rádi.

Olga Ziegenfussová