Třetí vlna kandidátů pro volby 2018 se vám chystá představit

20.09.2018

Třetí vlna letáků, která dorazí do vašich domovních schránek v nejbližších dnech, vám představí naše hlavní kandidáty Sdružení SPOLEČNĚ pro volby 2018, a to na pozici starosta a místostarosta města.

Hana Plecitá, současná starostka města zrekapituluje úspěchy i neúspěchy v aktuálním volebním období, poděkuje zástupcům města za jejich činnost v posledních čtyřech letech a zároveň představí své plány do budoucna.

Stejně tak i současný radní Martin Doubek shrne působení své i za Sdružení Společně v minulém volebním období a i on vám nastíní své budoucí plány.

SPOLEČNĚ