Přívětivé město / Ing. Martin Hrdlička

20.07.2018

Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, jsem spíš technokrat. Řešení problémů, stejně jako v soukromém životě, by mělo být vhodným kompromisem mezi ekologickou a ekonomickou variantou.

Jak jsem zmiňoval v medailonku, velmi důležitá je informovanost. Nikdo nemůžeme vědět všechno, a proto je podstatné sdílení informací. Z tohoto důvodu vidím prostor ke zlepšení v informačním systému města. Může se jednat o elektronickou úřední desku města, turistický informační panel, nebo dokonce i interaktivní panel (znáte například jako navigační mapy v nákupních centrech). Jednoduchou registrací vaší emailové adresy by mohlo město zasílat informace o událostech a plánovaných akcích města.

Ruku v ruce s výše zmíněným a s využitím datových připojení našimi mobilními telefony se jeví jako velmi vhodné pokrýt vybrané části města bezdrátovou Wi-Fi sítí. Tato myšlenka je také v souladu s EU, která rozjela projekt "WiFi4EU".

V době, kdy stále více řešíme dopady činností člověka na svět okolo nás, mi přijde velmi zajímavá a !důležitá! myšlenka monitorování kvality ovzduší. Ve městě jako je naše - mezi chemičkami, a město, nad kterým se obracejí letadla k přistání na pražské letiště Václava Havla, město, u kterého je letová dráha. Měli bychom vědět, a na základě dlouhodobých měření i dokázat, jak se kvalita ovzduší mění. Data pak může město použít v diskusi s jednotlivými subjekty a s jejich finanční pomocí napáchané škody odstraňovat. Zachovat tak podmínky pro kvalitní život nás všech. V současné době existuje mnoho zajímavých projektů pro monitorování ovzduší a vidím jako důležité naše město do těchto projektů zapojit.

Pár slov k okolí města a ke společenskému životu v Odoleně Vodě. Všichni rádi zdravě a chutně jíme. Co mi například chybí, jsou farmářské trhy. Chtěl bych podpořit jejich vznik. Za účasti okolních zemědělců, jejich produktů, v dostatečné kvalitě a současně našich a ne pražských cen. Další myšlenkou je zkvalitnění a rozšíření stávajících lesoparků (Malý a Velký háj), případně nalezení prostoru pro výsadbu nového, který by volně navazoval na vnitřní město. Lesopark by měl splňovat také společenskou úlohu. Místo pro procházky a setkávání, s veřejným grilem/ohništěm pro rodinné pikniky nebo skupiny přátel, pro sportovní aktivity a prostor volně navazující na možné cyklotrasy vedoucí z města.

Záleží na nás všech, kde a jak kvalitně budeme žít. Když to půjde SPOLEČNĚ, bude to nejlepší. Co myslíte?

Ing. Martin Hrdlička