Podpořili jsme realizaci hřiště s umělým povrchem

13.10.2020

Stále častěji se ozývají hlasy volající po výstavbě kvalitního umělého hřiště ve sportovním areálu. O hřiště určené nejen pro místní sportovní spolky a fotbalové oddíly, ale i o hřiště pro veřejnost, kam si budou moci přijít zasportovat všechny děti, mládež a občané Odoleny Vody.

Na ZM 5.10.2020 byla výstavba hřiště s umělou trávou podpořena jak Společně, tak i ODS a nezávislým kandidátem. Hnutí Odolní a Vodoláci tento projekt nepodpořili, ovšem i tak byl plán výstavby schválen.

Začátkem měsíce listopadu zahájí zhotovitel výstavbu hřiště, jehož dokončení se předpokládá v prvním čtvrtletí následujícího roku. Samotné dokončení bude záviset na počasí, které nám zima přinese, neboť finální práce na povrchu hřiště je potřeba provést bez deště či sněžení.

Celková investice za výstavbu hřiště s umělým povrchem je 5,2 miliónu Kč. V této ceně je zhotovení kvalitního hřiště s umělým povrchem, atletické dráhy a výstavby osvětlení, které bude realizováno za podpory technických služeb města Odoleny Vody.

Výstavbou hřiště s umělou trávou dojde k výraznému uvolnění hodin pro veřejnost a další spolky ve sportovní hale, a to zejména v zimních měsících, kdy fotbalový klub a některé další spolky budou moci přesunout své tréninky a aktivity na nově vznikající hřiště. Ano i v zimě bude možné hřiště využívat.

Hřiště bude umístěno ve stávajícím sportovním areálu za travnatým hřištěm. Současně dojde k výstavbě rovné atletické dráhy, který budou moci využívat i děti ze ZŠ/MŠ, pro svou dochozí vzdálenost od škol. Tato běžecká dráha může v budoucnu pomoci ZŠ při hodinách tělesné výchovy, kdy dnes děti chodí běhat na Fajglovku směrem k Aeru.

Obavy, že hřiště bude pouze pro fotbalový oddíl nejsou na místě a na ZM bylo většinou zastupitelů jasně deklarováno, že podpoří využití hřiště i pro veřejnost. Termíny využití budou rozděleny mezi sportovní oddíly, spolky a veřejnost, a to na základě zkušeností z prvních měsíců provozu.

Nezapomínáme ani na dolní Vodolku, kde je v plánu nové hřiště s umělým povrchem, které bude součástí nově připravované školky umístěné na rozhraní sídliště Dubina a Zlatkov. Další hřiště pravděpodobně vzniknou v rámci připravované výstavby svazkové školy v lokalitě Zlatkov. Dalším zamýšleným projektem je vybudování sportovního areálu v lokalitě u koňské louky, kde je v budoucnu plánována rekreační zóna pro obyvatele města.

Dnes mohou děti využívat hřiště s umělkou na dolním náměstí, u ZŠ v horní Odoleně Vodě a v neposlední řadě v Dolínku u Hálkova domku. Další dětská hřiště jsou pro děti a mládež "U lodi" a taktéž hřiště vybudovaná v rámci výstavby sídliště Dubina.

Po rekonstrukci tenisových kurtů která proběhla tento rok, je výstavba hřiště s umělým povrchem dalším krokem ke zkvalitnění sportovního vyžití pro občany Odoleny Vody.

sdružení Společně