Okénko starostky červen

03.06.2022

Vážení občané,

dnes se budu věnovat odpadovému hospodářství. Této problematice se dlouhodobě věnujeme a dovolím si zde shrnout pár základních informací.

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu každoročně rostou a stávají se nemalou zátěží městského rozpočtu. Město vybere na poplatcích necelých 5 milionů korun. Přestože je to nemalá částka, tak náklady na likvidaci a svoz zdaleka nepokryje. Musíme si uvědomit, že je třeba platit i za odpady odkládané na sběrném dvoře, za jeho provoz a v neposlední řadě i za úklid kontejnerových stání. Město tak za likvidaci odpadu zaplatí přes 9 miliónů korun. To znamená, že město tedy v podstatě dotuje každého svého obyvatele částkou 700 korun. Navíc cena za svoz a likvidaci odpadů stále poroste.

Na základě dlouhodobých údajů jsme si všimli, že produkce odpadů na hlavu je větší, než je obvyklé. Znamená to, že na území našeho města dochází k tzv. "odpadové turistice". Proto jsme se v roce 2019 rozhodli nabídnout SVJ a občanům na sídlištích zamykání popelnic. Nádoby byly přiděleny dle počtu trvale hlášených osob v jednotlivých bytových domech. Kontejnery jsme označili čísly popisnými, nakoupili zámky a klíče. Zámky zaplatilo město a pracovníci technických služeb je namontovali. Z počátku jsme se potýkali s problémy např. nefungující, špatně vyrobené klíče, nepromazané zámky, a také i neochota lidí přijmout změnu.

Občané odmítali popelnice uzamykat, mnozí namítali, že nikdo cizí jim do popelnic nic nevozí. Na druhé straně jsem ale potkávala obyvatele, kteří tvrdili pravý opak. Názorů a pohledů na věc je vždy několik.

I to byl důvod, proč jsme se pro změnu rozhodli. Nechceme, aby naši občané platili za odpad jiných, nechceme, aby ti, kteří třídí a komunálního odpadu produkují méně, dopláceli na ostatní.

Po dvou letech máme již řadu spokojených uživatelů. Po dohodě a za přispění finančních prostředků jsme se zástupci vlastníků některých bytových jednotek opravili a dobudovali kontejnerová stání tak, aby byla uzamčená celá, nejen popelnice. Ohlasy jsou jen dobré.

Zvyšuje se množství vytříděného odpadu. Mnozí využívají nádoby na sběr olejů. Umožnili jsme třídit i bioodpad (rostlinné zbytky, skořápky od vajec, kávová sedlina, čaje, piliny od domácích mazlíčků), umístěním hnědé popelnice do každého hnízda. Bohužel se stává, že ji někteří využívají na plasty a kartony, oblečení. To je smutné...

Co je pozitivní, že nám kleslo množství odpadu produkovaného komunálního odpadu. Jsme na začátku cesty, cesta ke změně bude dlouhá, ale pozitivní čísla ukazují, že to vše mělo smysl.

Děkuji vám všem, kteří třídíte, Hana Plecitá, starostka