Společný domov / Mgr. Miloslava Šmídová dipl. um.

11.07.2018

Každý domov je jedinečný. Jeho prostředí (si) vytváříme sami. Srdce je domovem pro naše nejbližší, domov pro ně je naše bydlení. I to je vzácné svou neopakovatelností. Naše domovy tak vytvářejí naše bydliště - obce a města. Kruh se uzavírá - náš domov si vytváříme sami i SPOLEČNĚ...

Možná se na tuto myšlenku dívám trochu "básnicky", ale pravdou je, že Odolena Voda JE naším domovem. Někteří se tady narodili, někteří si ho vybrali později... Ano, přesto je skutečně naším společným domovem.

Jaký je?

Jedinečný v tom, že zde žijí lidé různých profesí, schopností, talentů i možností,... lidé plni vlastních nápadů nebo jsou inspirací pro někoho... Každá generace tak tvoří originalitu skrze životní zkušenosti a nabyté moudrosti, tím, co daný člověk získal. Na druhé straně ale také někdo něco nabízí nebo dává. Proto je každý domov jiný a jedinečný na celé planetě!

Co pro náš domov přináším zrovna já?

Věnuji se dvěma zdánlivě odlišným oborům - hudbě a sociální práci. Pro mne si ale vůbec nejsou cizí a mají obrovský potenciál pro daleko větší propojení. Mám profesní praxi v péči o seniory a nemocné lidi, se sociálně vyloučenými lidmi i osobami bez přístřeší... Umělecky mne mohou spoluobčané znát z kulturních akcí např. vystoupení s dětským sborem Barvínek, ze Zpívánek a cvičení s miminky vč. výuky flétny a klavíru v Klubu Beruška, z výstav obrazů (Salon Vosa), také z divadelních představení místního spolku ochotníků Tleskejtekruciš... a hlavně s trumpetou v ruce při různých slavnostech, koncertech...

Většina těchto činností potřebuje zázemí a prostor. Po přistěhování jsem "naskočila do rozjetého vlaku" a nabídla sebe. Účinkovala jsem ale ve stárnoucím sále Klubu Aero, kde 8 herců mělo jako šatnu na střídání kostýmů prostor 2x2m za plentou přímo na jevišti, vystavovala jsem obrazy v bývalé kotelně...

Koncerty v kostele jsou nádherné, ale ovlivňují redukčně žánr i volbu umělců nebo velikost hudebních těles, a na práci s dětmi nebo se seniory zbývají suterénní prostory paneláků... Vyjádřila jsem jen oblast mého krátkého působení, ale podobně palčivý problém jistě vnímá i plno dalších spolků...

Mám bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde lidé, kteří hrdě vnímají své bydliště opravdu jako domov, se zasluhují nejen o své "číslo popisné v občanském průkazu", ale o domov, který tvoří i společenství a zázemí pro setkávání. Vždyť kulturní činnost je pro všechny věkové kategorie prevencí sociálně nežádoucích jevů, která navíc obohacuje a přispívá ke kvalitnějšímu životu i předávání zkušeností nejen mezi generacemi, ale i spojuje starousedlíky s novými obyvateli...

V tak velkém městě prostě chybí veřejné prostory pro kulturu a sociální práci! Chtěla bych využít své zkušenosti k tomu, abychom mohli SPOLEČNĚ tuto oblast vylepšit a mohli důstojně nabízet daleko širší a bohatší kulturu i potřebnou pomoc pro náš společný domov, který vypovídá o nás samých...

Mgr. Miloslava Šmídová dipl. um.