Hudební školství

29.06.2021

PLÁNY OHLEDNĚ HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V současné době probíhá zpracování Strategického plánu rozvoje města Odolena Voda (SPRM), do kterého spadá mj. i oblast školství. Pracovní skupina se podrobněji věnovala dřívějšímu nápadu mít vlastní ZUŠ. Důvodem je fakt, že cca pětina všech žáků ZUŠ Klecany navštěvuje její vodolskou pobočku - a poptávka zájemců a odmítnutých žádostí je vysoká. Výuka nyní probíhá v ulici Květnová 109 a v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda - kde je počet tříd k pronájmu omezen.

Město hledá nové prostory, které by byly zázemím pro vlastní ZUŠ.

Jako vedoucí pracovní skupiny SPRM oblasti školství a služeb jsem přišla s nápadem ZUŠ rozšířit o "uměleckou univerzitu 3. věku". Tato koncepce by nabídla vzdělávání nejen pro žáky školou povinné, ale i pro seniory (v dopoledních hodinách, kdy by byly učebny volné). Mám tuto zkušenost z hostivařské ZUŠ, kde jsem 15 let učila a spolupracovala na změně hudebního školství a Rámcově vzdělávacím programu. Tamější škola tento projekt zavedla jako první v ČR. Jedná se o unikátní počin, kdy se hudebně vzdělávací rozměr rozšíří o sociální - vzájemným propojením generací a motivací. Nelze ani opomenout zvýšení kvality života seniorů, splnění jejich životních snů...

Všechno se samozřejmě odvíjí od vlastní budovy, která je pro celý nápad stěžejní.

Město by rádo v budoucnu mělo své multikulturní centrum, které by bylo využíváno nejen na setkávání a vzdělávání občanů, ale hlavně na kulturní akce vč. prezentace žáků škol.

Máme se tedy na co těšit, protože nadaných občanů všech věkových kategorií je v našem městě dost :-)

Hodně štěstí!

Miloslava Šmídová