Etický kodex zastupitele

10.09.2019

Na zastupitelstvu č.6/2019 byl jako bod 16 projednáván navržený Etický kodex zastupitele. 

Vytvořením Etického kodexu byl zastupitelstvem pověřen Vlastimil Bubeníček, který materiál připravil. Po vášnivé emailové debatě k tomuto bodu se zastupitelé rozdělil na dva tábory, kdy jedna půlka kodex zásadně odmítala jako zbytečný či jako materiál duplikující samotný zákon a druhá půlka ho naopak přivítala jako jistou nadstavbu samotného zákona, kdy zastupitel jasně deklaruje svou nezávislost a nepodjatost.

Všichni zastupitelé za Společně se rozhodli tento etický kodex zastupitele podpořit a ukázat tak veřejnosti, že transparentní a férové jednání by mělo být standardem nejen v lokální politice.

V příloze si můžete celý kodex podrobně prostudovat.