Ekologická havárie - pomožme policii pátrat

14.09.2018

Dne 2. září 2018 došlo nedaleko našeho města k menší ekologické havárii, kdy na silnici 608 v úseku mezi letištěm u Aera Vodochody a obcí Klíčany byla na silnici a přilehlou krajnici rozlita nebezpečná kapalina, konkrétně kyselina sírová. Tato se dostala na silnici po pádu z nádrží s touto kapalinou pravděpodobně z projíždějícího vozidla.
Již v noci zasahovali na místě hasiči a po prověření situce byly nalezeny další prázdné barely od této látky v přilehlém lesíku. Touto kapalinou byla poškozena nejen samotná silnice, ale i zemina v krajnici kterou bylo potřeba odtěžit a ekologicky zlikvidovat.
Dopad na samotné občany Odoleny Vody byl velký, zvláště na dojíždějící do Prahy, kdy první den tato nehoda znamenala úplnou uzavírku postižené části silnice a tím způsobené obrovské komplikace při dopravě směrem na Prahu. Samotná uzavírka trvala až do poledních hodin v úterý 4. září 2018. Bohužel doposud nebyl zjištěn pachatel. O několik dní později policisté objevili další barely s kyselinou sírovou u silážní jámy a to u obce Drasty nedaleko Klecan.
Bohužel ani zde nebyl pachatel odhalen a policie proto prosí občany, kteří se pohybovali v inkrminovaném čase 2. září 2018 od 21 hodin do jedné hodiny raní pondělí 3. září 2018 v prostoru obcí Panenské Břežany, Bášť, Zdiby, Klecany a Odolena Voda, aby případně poskytli informace o hledaném viníku a nebo o samotném incidentu a pokud jsou vlastníky kamery instalované v automobilu, aby tento záznam předali Policii ČR.