Divoká příroda v ohrožení

05.09.2019

9. září, na svém zasedání, bude muset zastupitelstvo města učinit jedno malé, ale za to dost zásadní rozhodnutí. Jedná se o to, zda bude na městském pozemku 362 v k. ú. Čenkov umožněna výstavba. Pozemek je sice veden jako ostatní plocha, ale během let na něm přirozenou cestou vznikl velmi zajímavý biotop, ve kterém nachází úkryt a životní prostor mnoho druhů zvěře, ptáků a vzácných druhů hmyzu. Na jedné třetině zde dokonce samovolně vyrostl les. Iniciátorem této změny je nástupce jezdeckého klubu Tarpan, který až doposud sídlil na statku v Květnové ulici v dolní části Odoleny Vody. Klub z těchto prostor dostal výpověď a hledá nové prostory ke svému podnikání. Na dotčeném pozemku by rád vybudoval stáje a jízdárnu a část využil jako pastvinu pro koně. Bohužel nerozumím tomu, proč máme ničit cenný a krásný kus přírody, když se hned vedle nachází pozemek bývalého zemědělského statku, který je k zastavění určen již dnes. Je tedy jediným důvodem cena za m2 , kdy žadatel předpokládá, že městský pozemek získá levněji, než kdyby ho kupoval od soukromého investora? Já osobně spolu s našimi zastupiteli a paní starostkou jsme proti tomu, aby takto unikátní kousek přírody zanikl. Přeci jistě existují i jiné cesty, jak jezdecký klub podpořit, pokud na tom v zastupitelstvu města bude shoda. 

Martin Doubek, místostarosta za sdružení Společně