Sport a doprava / Jan Sábl

01.08.2018

Jednou z mých priorit je zkvalitnění úrovně hromadné dopravy v Odoleně Vodě. Aktuální situace ve veřejné dopravě není jednoduchá a to jak pro město, tak ani pro provozovatele, který řeší již delší dobu personální problémy na pozici řidičů autobusů, ale i samotná dopravní situace na okolních silnicích a především na hlavních tazích směrem do Prahy situaci v hromadné dopravě právě nezjednodušuje. Nicméně je stále potřeba hledat nová řešení, koordinovat spolupráci s okolními městy a vyvíjet tlak na dodavatele k hledání a zkvalitňování dodávaných služeb. Je potřeba hledat možnosti jak zvýšit počty pasažérů přepravených ve špičkách na autobusových linkách, urychlení dopravy zejména směrem do Prahy a také ze strany dodavatele zlepšovat nejen kvalitu řidičů, ale i průběžně zvyšovat kvalitu autobusů a tím i komfort cestování. Nedávno zřízené urychlovací pruhy v okolí obce Zdiby situaci zejména v ranní špičce výrazně usnadnily a zrychlily, nicméně bude potřeba hledat i další možná řešení. Ranní situaci komplikuje nejen velké množství aut lidí mířících za prací do Prahy, ale i plánovaná a zdlouhavá rekonstrukce dálnice D8.

S hromadnou dopravou souvisí i můj další bod zájmu a to je snaha o podporu řešení oprav či případných rekonstrukcí hlavních i vedlejších silnic v okolí Odoleny Vody, které jsou dnes v neutěšeném stavu a to namátkou silnice do Panenských Břežan, silnice Vodolská v části protínající Malý háj, silnice na Velikou Ves, či podpora při co nejrychlejší rekonstrukci silnice 608 ("stará Teplická") Taktéž výstavba kruhového objezdu u Aera a další kroky, které povedou ke zklidnění dopravy a přispějí i k větší bezpečnosti v okolí našeho města. S bezpečností souvisí i podpora výstavby cyklostezek propojujících Odolenu Vodu s cyklostezkou Praha - Drážďany a případně i směrem na Brandýs nad Labem. Takovéto cyklostezky pomohou bezpečně cyklisty vyvést z Odoleny Vody, momentálně citelně chybí.

Dalším bodem, který bych rád zmínil, je možnost sportovního vyžití v Odoleně Vodě. Jedním z prvních kroků bylo zřízení nových a rekonstrukce starších dětských hřišť, což se v minulých letech povedlo a dnešní stav je pro tuto generaci našich nejmenších dětí již uspokojující, ať už počtem hřišť, tak i modernizací herních prvků i důležitou pravidelnou údržbou. Taktéž modernizace haly provedená v loňském a letošním roce a modernizace přilehlých beach kurtů výrazně pomůže podpoře sportu a vnímání sportovní Odoleny Vody v očích okolních měst. Nicméně stále je zde velký prostor pro výrazná zlepšení a podporu sportovišť pro děti, kdy je nutné vytvořit koncepci využití areálu u sportovní haly a vybudovat alespoň základní atletická sportoviště. Tím vytvořit prostor i pro jiné sporty, které je možné na Odolenu Vodu přivést a zapojit do nich další děti a občany. Důležité je i dokončení modernizace interiéru sportovní haly.

Jan Sábl