Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Volební program

Volební program sdružení

 

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a především občanů města, kteří mají podobný názor na to, jak by se město mohlo rozvíjet, jak by mělo vypadat a fungovat a na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a rozhodovat budeme dle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem ve prospěch občanů a města. Ucházíme se o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje a pokusit se zlepšit to, kde vnímáme nedostatky. Chceme lidem naslouchat a svou prací v zastupitelstvu města prosazovat zájmy našich voličů a občanů města. Společně chceme se všemi, kdo bude mít zájem svými názory, nápady, postřehy či prací změnit naše město k lepšímu. Chtěli bychom rozdělovat investice spravedlivě všem městským částem.

SPOLEČNĚ

Programové priority našeho sdružení

ROZVOJ MĚSTA

 • přirozený rozvoj města a kvalitní život pro stávající občany bez živelné výstavby satelitních městeček a obřích skladových hal
 • nutná spoluúčast investorů na budování městské infrastruktury (ZŠ, MŠ, zdravotní středisko, čistírna odpadních vod, komunikace, dětská hřiště atd.)
 • oprava či výstavba místních komunikací (Spojovací, Na Vršku, Kudrnova, uličky pod kostelem), nové chodníky či oprava stávajících (Postřižínská, Vodolská, K lomu, Břežanská, Velkoveská, Do Struh, Sunečná, okolí nám. Vitězslava Hálka a oblast starého sídliště)
 • řádná údržba, opravy a investice do zanedbaného městského majetku (ZŠ, MŠ, byty, obchody, mosty)
 • dokončení revitalizace Dolního a Horního náměstí

 

VEDENÍ MĚSTA A OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • věcný a odpovědný přístup vedení města k rozhodování ve prospěch občanů a města, a to bez osobních zájmů a politikaření
 • zastupitelé musí jednat jako odpovědní hospodáři, protože spravují občany svěřené prostředky
 • dále otevírat úřad - městský úřad nejen jako služba a informační zdroj pro občany
 • zavést moderní komunikaci mezi úřadem a občany prostřednictvím mobilních aplikací (hlášení závad, placení polatků, důležité informaci, informování o plánovaných akcích, ankety)
 • zveřejňovat informace nad rámec zákonných povinností, například materiály jednání zastupitelstva, průběh a výsledky veřejných zakázek, čerpání rozpočtu
 • využívání referend, dotazníků, anket a dalších nástrojů demokracie

 

ŠKOLSTVÍ

 • další modernizace základní školy, modernizace mateřské školy
 • dokončit nový školní pavilon s aulou
 • postavit novou mateřskou školu s prvním stupněm základní školy na dolním sídlišti
 • podpora mimoškolních aktivit

 

BEZPEČNOST

 • preventivní programy - prevence kriminality a protidrogová prevence (děti i rodiče)
 • zlepšit bezpečnost pohybu po městě – chybějící chodníky, přechody a místa pro přecházení
 • dále rozšířit a lépe využít kamerový systém, zabezpečit kamerami problémové lokality

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

 • budeme prosazovat vyvážený rozvoj města. Chceme, aby naše město rostlo přirozeným tempem a zachovalo si svůj ráz. Chceme bránit volnou krajinu pro další generace proti násilnému nesystematickému zastavovaní.
 • chceme bránit developerům / investorům, aby zde prosazovali své zájmy jednostranně na úkor současných obyvatel města tím, že budeme prosazovat pouze urbanisticky kvalitní záměry s požadavkem na příspěvek do infrastruktury a občanské vybavenosti

 

DOPRAVA

 • upravit autobusové zastávky tak, aby bylo možné zajišťovat autobusového spojení do Prahy a zpět kloubovými autobusy a to zejména ve špičkách
 • pokračovat v jednání o omezení průjezdu města nákladním automobilům
 • rozšířit a upravit parkování v centru města - Horní a Dolní náměstí, ČS Armády, V Malém háji a ve starém sídlišti

 

 VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA

 • podporovat činnost místních spolků, sdružení a sportovních organizací s využitím grantových programů 
 • výstavba cyklostezky do Postřižína a Úžic, usilovat ve spolupráci s okolními obcemi o napojení na cyklostezku Praha-Drážďany, pěší naučné stezky po městě
 • dále rozvíjet sportovní areál využitelný pro více sportů a širší veřejnost (fitness, sauna, hřiště s umělým povrchem, osvětlení harcích ploch, lezecká stěna)
 • vybudovat multifunkční centrum pro volnočasové aktivity (kroužky, spolky, společenské akce) na Dolním nebo Horním náměstí
 • kvalitní zázemí pro mládež a dospívající pro trávení volného času venku i uvnitř, tuto věkovou skupinu vnímáme jako rizikovou (vandalismus, drogy)

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINNÉ HODNOTY

 • dokočit modernizaci Čistítny Odpadních Vod, usilovat o navrácení kanalizačních řadů zpět do vlastnictví města
 • dále zkvalitnit péči o městskou zeleň, je stále co zlepšovat
 • vybudovat nový sběrný dvůr s centrem Technických služeb, podporovat třídění komunálního odpadu 
 • získat část lesních pozemků v Malém háji a v Remízku do vlastnictví města a zamezit tak hospodářské těžbě v těchto místech
 • pokračovat v rozšířování mobiliáře města - kvalitní a estetické nové lavičky, odpadkové koše, plakátovací plochy, vývěsky

 

Máme zájem dál rozvíjet naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a abychom mohli být pyšní na to, že Odolena Voda je našim domovem. Na kandidátní listině vám představíme tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Sedm členů našeho sdružení již má zkušenosti s prací v zastupitelstvu a orgánech města. Jsou to Ing. Hana Plecitá, starostka města, Martin Doubek, radní a předseda Finančního výboru, Jan Sábl, člen kontrolního výboru, Mgr. Jiří Hausmann, MBA. člen Finančního výboru, Olga Ziegenfussová a Ing. Petr Dražil členové Stavební komise a pan Libor Malý, bývalý zastupitel. Máme zkušenosti s tím, jak pracovat s rozpočtem města, jak řídit úřad a jak co nejefektivněji využít finanční prostředky města k jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme v komunální politice nováčci.

 

Zkušenost, které můžete věřit

 

Diskutovat můžete v sekci Diskuze.

Názory

Opravdu otevřená radnice? / Martin Doubek

01.08.2014 16:44
Dění v našem městě je do velké míry ovlivňováno z pozice jeho oficiálního řízení. Toto řízení by mělo vycházet ze základní vize spokojeného občana. Nelze tak ale učinit, pokud tyto zájmy a potřeby město nezná, či pokud se o skutečnou spokojenost občanů nezajímá. V posledním období byly...

Mají si kde hrát? / Pavlína Sáblová

31.07.2014 16:46
Jako vystudovaná vychovatelka dlouhodobě pracující s dětmi a působící více než 5 let ve zdejším Dětském centru Sluníčko vidím, že možnosti vyžití našich dětí a teenagerů v Odoleně Vodě nejsou velké. Proto bych ráda do budoucna přispěla svou prací ke změnám, které by pomohly právě dětem a...

Sportovní aktivity v Odoleně Vodě / Jirka Hausmann

30.06.2014 09:16
Sport v Odoleně Vodě proslavil  v minulosti zejména volejbal. Celá tělovýchovná jednota mívala více jak aktivních 1000 členů a řada starších bývalých sportovců si pokládala za čest i nadále platit členské příspěvky a přispívat tak na sport. Po roce 1989 všeobecně dochází ke změně...

Volný čas našich dětí / Hanka Plecitá

15.06.2014 09:13
V Odoleně Vodě bydlím 25 let, ale až v poslední době jsem se začala zajímat o dění ve městě. Vzhledem k tomu, že se již pár let věnuji ve svém volném čase cvičení dětské jógy a tvoření s dětmi, zajímá mě nejvíce, co jim můžeme nabídnout v oblasti sportu a pohybu. Děvčata mají na výběr víc než...

Zajímejte se o budoucnost dřív, než bude pozdě! Územní plán se týká každého / Olina Ziegenfussová

05.05.2014 22:48
Z louky na Zlatkově jsou z ničeho nic stavební parcely. Místo srnek, zajíců a bažantů pobíhajících na louce před lesem viladomy. Z výletního místa na Špičáku je městská skládka. Mezi rodinnými domy vyrostl několikapodlažní dům a najdeme tu i sběrný dvůr. Mimoúrovňová křižovatka v Dolínku...

Jsme to co jíme / Dita Výborová

05.05.2014 16:25
Protože nejen politikou živ je člověk (nýbrž i potravinami), dovoluji si zde zveřejnit rozhovor, který mi otevřel oči v tom, jaké potraviny dnes a denně kupuji v obchodech. Kdo rozhoduje o tom, jaké je složení potravinářských výrobků? Evropský politik. V Bruselu se rozhodlo, kolik procent...

Čisté město / Lukáš Kolařík

15.04.2014 09:42
Vzhledem k tomu, že bydlím na dolní Vodolce, v zimních měsících mě velmi trápí, že si nemůžu svobodně otevřít okno a větrat, jelikož okolí bývá dost často zamořeno kouřem z domácích topenišť domů nedaleké staré zástavby, jejichž majitelé topí tuhými palivy a kdo ví, čím ještě. Znám...

Městu chybí středisko volného času / Marie Hejhalová

09.04.2014 16:04
Město má zpracovaný „Strategický plán rozvoje města Odolena Voda“ z roku 2008, který jsem našla na webových stránkách. Zaujala mě informace, že město by chtělo mít zprovozněno komunitní centrum (středisko volného času) při místní faře a to do roku 2014.  Bohužel, do dnešního dne se nic...

Letáky

 

 

Volební leták - Červen

Společně - Červen.pdf  (245,3 kB)