Vyhledávání


Kontakt

SPOLEČNĚ
Odolena Voda

E-mail: info@spolecneov.cz

Pojďte SPOLEČNĚ měnit naše město k lepšímu

Před volbami

Vážení občané,

brzy budeme volit kandidáty do zastupitelstva města. Sdružení SPOLEČNĚ nemá potřebu si na nikoho stěžovat či někoho pomlouvat vymyšlenými či faktickými konstatováními ani podsouvat lživá nebo neúplná tvrzení, jako jsme toho svědky. Je pravda, že při správě a vedení města nikdo nezmůže nic sám. Vždy je vše v první řadě o penězích, které na všechny akce schvaluje Zastupitelstvo města a pak o práci, kterou řídí Rada města. Pokud se někdo bije v hruď a tvrdí, že něco prosadil, vybudoval nebo zajistil, dlužno taková tvrzení brát se značnou rezervou. Pak se jedná o člověka, kterému nejde o město a jeho občany, ale o své ego. 

Dovolte mi krátce zhodnotit necelé 4 roky ve funkci starostky města. V uplynulém volebním období jsem se se svými kolegy snažila vést město tak, abychom postupně řešili problémy, které jsme vnímali jako zásadní. Jednalo se o navyšování kapacity školy a školky, udržovali jsme a opravovali městský majetek, technickou infrastrukturu, řešili jsme letité problémy - špatný technický stav a kvalitu bydlení v nadstavbě Kpt. Jaroše, stará okna ve sportovní hale, chybějící chodníky, rozbité komunikace, chybějící kanalizaci. Podařilo se získat dotace na zateplení a nová okna ve škole a na rozšíření kapacity školy, dohodli jsme odkanalizování zbytku města, začali jsme zveřejňovat smlouvy a výdaje na webu města, chovali jsme se jako dobří hospodáři s veřejnými prostředky.

Je i několik záležitostí, které se nepodařilo dotáhnout do konce - oprava Horního a Dolního náměstí, náměstí v Dolínku, návsi v Čenkově. Máme další kilometry chodníků, které se nepodařilo opravit, sportovní areál zasluhuje investici, veřejná prostranství potřebují pečlivější péči. Vnímáme jako nezodpovědný krok schválení pokynů k sestavení územního plánu, který umožní masivní zástavbu v Čenkově. Všeobecně vnímáme jako nevhodný model tzv. politikaření při rozhodování zastupitelstva města. Domníváme se, že zastupitelé by měli rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a po zdravém úsudku. Místo toho jsme byli svědky, kdy například někteří zastupitelé za ODS měnili své názory podle toho, jak právě kázala stranická dohoda. 

Závěrem - přes občasné názorové neshody v zastupitelstvu, za volebním obdobím 2010 - 2014 zůstaly viditelné výsledky práce, což mě velice těší. Atmosféra byla pracovní, věřím, že to je i na městě znát. Pokud mohu mluvit za kandidáty sdružení SPOLEČNĚ, budeme do nového volebního období nadále prosazovat poctivost, slušnost a otevřenost při plnění našeho volebního programu. Neslibujeme to, co nemůžeme splnit, jako to vidíme u jiných stran. Jsme si vědomi toho, kde jsou reálné možnosti města. V nadcházejícím volebním období máme zájem spolupracovat s tím, s kým nalezneme společné hodnoty a pevný základ pro úspěšnou budoucí spolupráci. 

 

Vážení občané, voliči, v těchto volbách jde o naše město. Přijďte, prosím, k volbám vyjádřit svůj názor. 

 

Přeji pěkný slunečný podzim a dobrou volbu.

Dita Výborová, ještě pár dní starostka města :-)

 

Volební program

Volební program sdružení

 

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a především občanů města, kteří mají podobný názor na to, jak by se město mohlo rozvíjet, jak by mělo vypadat a fungovat a na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a rozhodovat budeme dle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem ve prospěch občanů a města. Ucházíme se o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje a pokusit se zlepšit to, kde vnímáme nedostatky. Chceme lidem naslouchat a svou prací v zastupitelstvu města prosazovat zájmy našich voličů a občanů města. Společně chceme se všemi, kdo bude mít zájem svými názory, nápady, postřehy či prací změnit naše město k lepšímu. Chtěli bychom rozdělovat investice spravedlivě všem městským částem.

SPOLEČNĚ

Programové priority našeho sdružení

ROZVOJ MĚSTA

 • přirozený rozvoj města a kvalitní život pro stávající občany bez živelné výstavby a satelitních městeček
 • nutná spoluúčast investorů na budování městské infrastruktury (ZŠ, MŠ, zdravotní středisko, čistírna odpadních vod, komunikace, dětská hřiště atd.)
 • oprava či výstavba místních komunikací (Na Štěpnici, Spojovací, Pod Hrází, uličky pod kostelem), nové chodníky (Školní, Postřižínská, Čenkovská, Vodolská, okolí Horního nám., v Dolínku)
 • řádná údržba, opravy a investice do zanedbaného městského majetku (ZŠ, MŠ, byty, obchody, Opera, městský úřad)
 • revitalizace Dolního a Horního náměstí

 

VEDENÍ MĚSTA A OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • věcný a odpovědný přístup vedení města k rozhodování ve prospěch občanů a města, a to bez osobních zájmů a politikaření
 • zastupitelé musí jednat jako odpovědní hospodáři, protože spravují občany svěřené prostředky
 • dále otevírat úřad - městský úřad nejen jako služba a informační zdroj pro občany
 • zveřejňovat více informací, například materiály jednání zastupitelstva, průběh a výsledky veřejných zakázek, jmenovité hlasování Rady města, čerpání rozpočtu
 • využívání referend, dotazníků, anket a dalších nástrojů demokracie

 

ŠKOLSTVÍ

 • další rozšíření a modernizace základní školy, modernizace mateřské školy
 • postupná rekonstrukce a zateplení budov školy
 • podpora mimoškolních aktivit

 

BEZPEČNOST

 • zvýšit bezpečnost ve městě zefektivněním fungování Městské policie
 • preventivní programy - prevence kriminality a protidrogová prevence (děti i rodiče)
 • rozdělení města do okrsků, každý okrsek bude mít svého strážníka
 • zlepšit bezpečnost pohybu po městě – chybějící chodníky, přechody pro chodce
 • dále rozšířit a lépe  využít kamerový systém, zabezpečit kamerami parkoviště, veřejné plochy

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

 • budeme prosazovat vyvážený rozvoj města. Chceme, aby naše město rostlo přirozeným tempem a zachovalo si svůj ráz. Chceme bránit volnou krajinu pro další generace proti násilnému nesystematickému zastavovaní.
 • chceme zabránit developerům / investorům, aby zde prosazovali své zájmy jednostranně na úkor současných obyvatel města tím, že budeme prosazovat pouze urbanisticky kvalitní záměry s požadavkem na příspěvek do infrastruktury a občanské vybavenosti

 

DOPRAVA

 • zajistit vyšší frekvenci autobusového spojení do Prahy a zpět zejména ve špičkách
 • najít způsob, jak efektivně omezit průjezd města nákladním automobilům či jak nákladní dopravu alespoň usměrnit a zpomalit 
 • rozšířit a upravit parkování v centru města - Horní a Dolní náměstí, ul. Komenského, ČS Armády, horní a dolní sídliště

 

 VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA

 • podporovat činnost místních spolků, sdružení a sportovních organizací s využitím grantových programů 
 • výstavba sítě cyklostezek ve městě a okolí, napojení na cyklostezku Praha-Drážďany, pěší naučné stezky po městě
 • moderní sportovní areál využitelný pro více sportů a širší veřejnost
 • vybudovat multifunkční centrum pro volnočasové aktivity (kroužky, spolky, společenské akce) na Dolním nebo Horním náměstí
 • kvalitní zázemí pro mládež a dospívající pro trávení volného času venku i uvnitř, tuto věkovou skupinu vnímáme jako rizikovou (vandalismus, drogy)

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINNÉ HODNOTY

 • zkvalitnit péči o městskou zeleň, dnešní stav naprosto nevyhovuje a je nedostatečný
 • podporovat třídění komunálního odpadu, přemístění a modernizace sběrného dvora
 • nebudeme podporovat další navyšování těžby v lomu Čenkov 
 • rozšířit mobiliář města - kvalitní a estetické nové lavičky, odpadkové koše, plakátovací plochy, vývěsky

 

Máme zájem dál rozvíjet naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a abychom mohli být pyšní na to, že Odolena Voda je našim domovem. Na kandidátní listině vám představíme tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Tři členové našeho sdružení již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu města. Jsou to Ing. Dita Výborová, starostka města, Mgr. Monika Lohniská, předsedkyně Komise pro komunitní plánování a volný čas a pan Libor Malý. Máme zkušenosti s tím, jak pracovat s rozpočtem města, jak řídit úřad a jak co nejefektivněji využít finanční prostředky města k jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme v komunální politice nováčci.

 

Jsme jedni z Vás

 

Diskutovat můžete v sekci Diskuze.

Názory

Jak daleko ještě naši radní zajdou? / Monika Lohniská

10.09.2014 23:17
Je před volbami a atmosféra ve městě a na radnici houstne. Přečetla jsem si zápisy z posledních jednání rady města a nevycházím z údivu. Od paní starostky mám informace z jednání RM, a jak jsem zjistila, některé z nich zůstávají občanům utajeny. Které a proč?? 1) RM č. 11 z 2. 9. neschválila žádost...

Důvod jít dál / Dita Výborová

31.08.2014 16:59
V dubnu 2011 jsem dostala důvěru zastupitelů a byla zvolena starostkou města. Po roce ve funkci, kdy jsem se učila chodu města a úřadu už byly vidět výsledky práce celého zastupitelstva. Začali jsme opravovat bytové domy na Horním náměstí, otevřeli stacionář, opravili budovu u kostela pro základní...

Zrušená komise / Monika Lohniská

31.08.2014 16:49
Jmenuji se Monika Lohniská a pracuji jako učitelka na ZŠ. Od roku 2010 působím jako zastupitelka města Odolena Voda. Také jsem byla předsedkyní Komise pro komunitní plánování a volný čas, kde jsme se ve spolupráci s městem věnovali spoustě různorodých aktivit - zejména organizaci větších akcí pro...

Opravdu otevřená radnice? / Martin Doubek

01.08.2014 16:44
Dění v našem městě je do velké míry ovlivňováno z pozice jeho oficiálního řízení. Toto řízení by mělo vycházet ze základní vize spokojeného občana. Nelze tak ale učinit, pokud tyto zájmy a potřeby město nezná, či pokud se o skutečnou spokojenost občanů nezajímá. V posledním období byly...

Mají si kde hrát? / Pavlína Sáblová

31.07.2014 16:46
Jako vystudovaná vychovatelka dlouhodobě pracující s dětmi a působící více než 5 let ve zdejším Dětském centru Sluníčko vidím, že možnosti vyžití našich dětí a teenagerů v Odoleně Vodě nejsou velké. Proto bych ráda do budoucna přispěla svou prací ke změnám, které by pomohly právě dětem a...

Sportovní aktivity v Odoleně Vodě / Jirka Hausmann

30.06.2014 09:16
Sport v Odoleně Vodě proslavil  v minulosti zejména volejbal. Celá tělovýchovná jednota mívala více jak aktivních 1000 členů a řada starších bývalých sportovců si pokládala za čest i nadále platit členské příspěvky a přispívat tak na sport. Po roce 1989 všeobecně dochází ke změně...

Volný čas našich dětí / Hanka Plecitá

15.06.2014 09:13
V Odoleně Vodě bydlím 25 let, ale až v poslední době jsem se začala zajímat o dění ve městě. Vzhledem k tomu, že se již pár let věnuji ve svém volném čase cvičení dětské jógy a tvoření s dětmi, zajímá mě nejvíce, co jim můžeme nabídnout v oblasti sportu a pohybu. Děvčata mají na výběr víc než...

Zajímejte se o budoucnost dřív, než bude pozdě! Územní plán se týká každého / Olina Ziegenfussová

05.05.2014 22:48
Z louky na Zlatkově jsou z ničeho nic stavební parcely. Místo srnek, zajíců a bažantů pobíhajících na louce před lesem viladomy. Z výletního místa na Špičáku je městská skládka. Mezi rodinnými domy vyrostl několikapodlažní dům a najdeme tu i sběrný dvůr. Mimoúrovňová křižovatka v Dolínku...

Jsme to co jíme / Dita Výborová

05.05.2014 16:25
Protože nejen politikou živ je člověk (nýbrž i potravinami), dovoluji si zde zveřejnit rozhovor, který mi otevřel oči v tom, jaké potraviny dnes a denně kupuji v obchodech. Kdo rozhoduje o tom, jaké je složení potravinářských výrobků? Evropský politik. V Bruselu se rozhodlo, kolik procent...

Čisté město / Lukáš Kolařík

15.04.2014 09:42
Vzhledem k tomu, že bydlím na dolní Vodolce, v zimních měsících mě velmi trápí, že si nemůžu svobodně otevřít okno a větrat, jelikož okolí bývá dost často zamořeno kouřem z domácích topenišť domů nedaleké staré zástavby, jejichž majitelé topí tuhými palivy a kdo ví, čím ještě. Znám...
1 | 2 >>

Letáky

 

 

Volební leták - Květen

Společně - Květen.pdf (245,3 kB)